Kuvassa tehdään yhteistyötä

Valtionavustustoiminnan sanasto auttaa toimintamallin uudistamisessa

Valtionavustuksilla rahoitetaan monenlaista hyödyllistä toimintaa, hankkeita ja investointeja esimerkiksi erilaisten yhdistysten toimintaa, liikuntapaikkojen rakentamista, kirjastojen kehittämistä tai taiteen tekemistä. Hankkeita on hyvin monenlaisia ja niille avustusta myöntäviä valtionapuviranomaisia on yli 90, joiden toimintamallit ja käytännöt eripuolilla ovat eriytyneet. Tämä tuottaa hankaluuksia sekä hakijoille että myöntäjille, sillä yhteinen kieli puuttuu. Tilannetta helpottamaan on asetettu valtionavustustoiminnan kehittämishanke, joka paitsi rakentaa yhteistä uutta toimintamallia, myös siihen liittyvää verkkopalvelua ja sanastoa.

Jo varhaisessa vaiheessa kehittämishanketta tunnistettiin ongelmaksi, että eri osapuolet puhuvat ristiin toisistaan. Samalla sanalla saatetaan tarkoittaa eri asioita ja päinvastoin. Käsitteiden sisällöistä on vaihtelevia tulkintoja. Muun muassa valtionavustuksen kaltaisista valtionavustustoiminnan peruskäsitteistä on erilaisia tulkintoja. Jotta toimintamallin ja sitä tukevan verkkopalvelun rakentamisessa päästään eteenpäin, täytyy peruskäsitteistä olla yhteinen ymmärrys.

Hankkeen käsitetyössä on nyt saavutettu välietappi, kun valtionavustustoiminnan sanaston ensimmäinen osa julkaistaan valtiovarainministeriön julkaisusarjassa kolmella kielellä (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-723-4). Toinen osa on ollut lausuntokierroksella ja sen perusteella valmistellaan toisen osan julkaisua syksyn aikana. Ensimmäisessä osassa määritellään valtionavustustoiminnan peruskäsitteitä ja niiden suhteita toisiinsa.

Ensimmäisenä julkaistava sanaston osuus koostuu käsitteistä, jotka määrittelevät valtionavustuslajit sekä valtionapuviranomaisten ja valtionavustusten hakijoiden väliseen toimintaan liittyviä asioita. Ne koskevat esimerkiksi valtionavustusten hakemista ja avustushakemusten käsittelyä, päätöksentekoa sekä valtionavustustoiminnassa syntyviä asiakirjoja.

Uusi sanasto on tarkoitettu valtionavustushankkeen lisäksi valtionavustuksia myöntävien valtionapuviranomaisten sekä valtionavustusten hakijoiden ja saajien käyttöön. Sanasto helpottaa toiminnan jäsentämistä samalla tavalla eri puolilla valtionhallintoa. Se auttaa myös avustuksien hakijoita ja saajia ymmärtämään paremmin valtionavustusten kokonaisuutta käsitteineen. Kun julkisen hallinnon viestintä on entistä ymmärrettävämpää ja yhdenmukaisempaa, valtionavustusten hakeminen ja myöntäminen on entistä sujuvampaa.

Sanastoa työstämässä ovat olleet valtionapuviranomaiset ja avustusten hakijat sekä valtionavustusten asiantuntijat. Näin jo valmisteluvaihe on osaltaan levittänyt tietoisuutta sanastosta eri suuntiin. Työskentelyä ovat ohjanneet Sanastokeskuksen terminologi ja Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) asiantuntija.  Tarkoitus on edelleen viestiä uudesta sanastosta ja osana valtionavustusten toimintamallin ja järjestelmän käyttöönottoa viedä sitä eteenpäin. 

Laajemmassa perspektiivissä Valtionavustustoiminnan sanasto on osa laajempaa koko julkisen hallinnon toimintaa kuvaavaa sanastojen perhettä yhteentoimivuusalustalla, jota ylläpitää Digi- ja väestövirasto. Kansallisella sanastotyöllä on kytkös Euroopan unionin yhteiseen sanastotyöhön, sillä myös kansainvälisesti on herätty yhteisten sanastojen tarpeeseen. Tavoitteena kaikkialla on yhteisen ymmärryksen parantaminen, mikä luo edellytykset entistä yhtenäisimmille toimintamalleille ja palveluille. Tietoperustaisen päätöksenteon taustalla on laadukas tieto. Sen taustalla taas tarvitaan sanastoja. Käsitetyö on siis ruohonjuuritason työtä kohti parempaa päätöksentekoa ja sen arviointia, myös valtionavustustoiminnassa.

Linkkejä:

Valtionavustustoiminnan sanasto, osa 1 ja osa 2 (lausuntokierros juuri päättynyt)

Valtionavustustoiminnan kehittäminen: https://vm.fi/valtionavustustoiminnan-kehittaminen

Digi- ja väestötietoviraston yhteentoimivuusalusta: https://dvv.fi/yhteentoimivuusalusta

EU Core Vocabularies sanastot: https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-vocabularies_en

Kirjoittaja

Antti Seppänen

Kehittämispäällikkö, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *