Ilmiölähtöisyys tulevaisuuden lähestymistapana

Joukko uteliaita ja innokkaita valtion toimijoita kokoontui toukokuun loppupuolella Hakaniemenrantaan pohtimaan asiantuntijuuden muutosta ilmiönä eri näkökulmista.

Kuva 1: näkökulmia asiantuntijuuden muutokseen

Kaisa Lähteenmäki-Smith MDI:stä kuvasi ilmiölähtöisyyden tapana hahmottaa asioita osana laajempaa järjestelmää ja asiakokonaisuutta, erillisten yksittäisten osien sijaan.  Ilmiöt ylittävät sektorien rajat ja haastavat siiloutuneita toimijoita. Ilmiöt haastavat myös asiantuntijuuden. Asiantuntijalta vaaditaan yhä enemmän halua oppia, ymmärtää ja liikkua oman mukavuusalueensa reunamilla, totesi Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja Riitta Maijala.  Muutosten ollessa nopeita tarvitaan kykyä toimia yhdessä erilaisten asiantuntijoiden kanssa yhteisen jaetun ymmärryksen ja tilannekuvan muodostamiseksi.

Työpajassa tunnistettiin, että uusi asiantuntijuus ilmiölähtöisesti tarkasteltuna edellyttää dialogisuutta, yhdessä tekemistä, moninäkökulmaisuutta, kohtaamisia ja kuuntelua toisia arvostavasti. Muutoksena aiempaan asiantuntijuus on siirtymässä yhä enemmän syväosaamisesta generalistisempaan suuntaan. Työpajassa kehitettiin T-mallin osaamisesta uusi π-malli (kuva 2: Pii-asiantuntijuuden tuoteseloste), jossa asiantuntijoilla on useita syväosaamisalueita yhdistettyinä yleisiin työelämäosaamisiin. Tämän mallin sakara edustaa uteliaisuutta, kykyä nähdä uusia mahdollisuuksia ja tarttua niihin.

Kuva 2: Pii-asiantuntijuuden tuoteseloste.

Asiantuntijuuden muutoksen tarkastelu herätti myös jossain määrin pelkoja, jotka liittyivät syväosaamisen arvostuksen katoamiseen ja uusiin vaadittaviin taitoihin.  Tulevaisuudessa tarvitaan jatkossakin erilaisia asiantuntijuuksia. Epävarmuutta voidaan hallita yhdessä tekemisellä, tulkitsemalla asiantuntijuutta nykyistä laaja-alaisemmin ja tulevaisuustietoisella jatkuvalla oppimisella.

Asiantuntijuus on muuttumassa kohti dynaamisia kyvykkyyksiä, kiteytti opetusneuvos Samuli Leveälahti Opetushallituksesta. Dynaamiset kyvykkyydet liittyvät organisaation kykyyn vastata toimintaympäristön muutoksiin: nähdä mahdollisuuksia, hyödyntää uutta tietoa ja organisoitua uudelleen tarvittaessa.  Asiantuntijoiden rooli muutoksessa on keskeistä.

Miten tästä eteenpäin? Havaitsimme ilmiölähtöisyyden työkaluineen erinomaiseksi lähestymistavaksi nopeasti muuttuvassa ajassa. Sen työkalut ovat saatavilla ja käytettävissä meille kaikille Sitran sivuilla. Tärkeintä on avoin, utelias mieli ja halu tarkastella asioita moninäkökulmaisesti.

Seuraava ilmiölähtöisyyttä käsittelevä tilaisuus on Ilmiötreenit työpaja 27.8 Valtiokonttorissa. Tervetuloa mukaan harjoittelemaan yhdessä ilmiöiden tarkastelua.


Kirjoittajat: Maarit Hildén, osaamisen kehittämisen asiantuntija, Suomen Akatemia ja Tiina Jokela, tiedeasiainneuvos, Suomen Akatemia


Kiinnostuitko ilmiöiden tarkastelusta? Tule mukaan Ilmiötreeneihin 27.8. klo 9:30 – 15:00

Sitrassa on pohdittu ilmiöitä ja sitä, miten niitä tarkastella riittävän moniäänisesti. Kysehän on tietysti moninäkökulmaisesta asiasta, jonka eteen useat eri tahot niin valtion virastoissa kuin muillakin sektoreilla tekevät työtä – jatkossa mieluusti toisistaan paremmin tietoisina ja kokonaisuuden hahmottaen. Harjoitellaan yhdessä ilmiöiden tarkastelua ja noiden jo työstettyjen alustojen käyttöä ja soveltamista – ja kehitellään mahdollisesti uusia ilmiöihin sopivia työkaluja ja -tapoja.

Osoite: Valtiokonttori, Sörnäisten rantatie 13, Helsinki.

Ilmoittaudu tämän linkin kautta: https://www.lyyti.in/Ilmiotreenit_7350

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *