IIIIK – hybridityö tulee!

Kiinnostava, ärsyttävä hybridityö on SE Aihe juuri nyt. Mitä hybridityöllä tarkoitetaan ja miten lähdemme kehittämään omien työpaikkojemme hybridityömalleja? Miten varmistamme, ettemme tipahda vanhaan normaaliin?

Työ 2.0 Labissä kiteytimme yhteiskehittämisen lähtökohtiamme käteväksi kirjainyhdistelmäksi, jotta voit muistaa ne paremmin. Eli – kehittäkäämme hybridityötä ”Innostavasti, Ihmisten kanssa, Iteroiden ja Interventioita hyödyntäen. IIIIK-malli on syntynyt :-).

”Fiksun työnteon edellytykset alkavat olla kasassa”

Lähtökohdat ovat mitä parhaimmat: digitaalinen osaamisemme ja itseohjautuvuutemme on ottanut huiman loikan, valtiovarainministeriön ohjekirje monipaikkaisen työn edistämiseksi on laadittu, julkisen hallinnon strategia tavoittelee ihmiskeskeistä hallintoa ja toimitilojamme luovitaan monipaikkaisen työn ekosysteemin suuntaan. Alueellisen läsnäolon strategia ja palveluverkkouudistuksen linjaukset tukevat em. kehitystä.

Linjauksien, ohjeiden ja hankesuunnitelmien keskellä meitä Työ 2.0 Labissä ilahduttaa erityisesti se, että fiksun työnteon edellytykset alkavat vihdoin olla kasassa. Työyhteisöissä aletaan itse johtaa ajankäyttöä ja päättää, missä, milloin ja kenen kanssa töitä tehdään. Työpaikka näyttäytyy muunakin kuin rakennuksena tai oman viraston toimistona. Yhdessäohjautuminen tulee hierarkkisen johtamisen rinnalle kuin Jaffat keväällä!

Entistä enemmän työympäristömme näyttäytyy myös digitaalisena: alustoina, joilla voi liikkua yksin ja yhdessä, eri vuorokauden aikoihin. Tämä ei ole enää skifiä, vaan arkea jo monilla meistä.

”Tärkeintä on lähteä liikkeelle”

Hybridityöhön siirtymistä mietitään nyt joka puolella. Useimmissa malleissa korostetaan yhteiskehittämisen merkitystä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Niin teemme mekin. Työ 2.0 Lab on lähtenyt yhdessä valtion konsernipalveluntuottajien kanssa pohtimaan, minkälaisia voisivat olla ne valtion yhteiset palvelukokonaisuudet, jotka mahdollistavat virastojen siirtymisen monipaikkaiseen hybridityöskentelyyn mahdollisimman onnistuneesti.

Kaikkea ei tarvitse saada valmiiksi kerralla. Tärkeintä on lähteä liikkeelle!

Innostavasti ja tunteet messissä

Hybridityö herättää tunteita. Joillekin se on riesa, johon pitkin hampain siirrytään pakkoetäilystä. Toisille se on iloinen, kauan odotettu mahdollisuus yhdistää perinteisen etä- ja läsnätyön parhaat puolet uudeksi työkulttuuriksi. Tunteita saa ja kannattaa ilmaista. Niissä on paljon informaatiota, jonka avulla luoda linjauksien pohjalta omaan organisaatioon sopiva malli.

Sana hybridityö on toisille jo luonteva tapa kuvata uutta työnteon tapaa, toisille se on edelleen yhtä vieras mörkö kuin sana ”asiakas” tai ”innovaatio” aikoinaan. Koittakaa kestää. Tarvitsemme uusia käsitteitä ja niiden myötä uutta puhetta, jotka vievät ajatteluamme ja sitä kautta tekemistämme uusiin suuntiin!

”Matka on vasta aluillaan”

Hybridityötä määritellään tällä hetkellä monella taholla; ajan ja paikan moninaisuuden lisäksi siihen liitetään mm. yksin- ja yhdessätyöskentelyn uudentyyppistä rytmitystä eri alustoilla.

Tarkkojen käsitemäärittelyjen sijaan haluamme inspiroida teitä tutkimaan juuri teidän organisaationne työkulttuuria ja tarpeita: Mihin suuntaan teillä halutaan työntekoa viedä? Missä teidän organisaationne tehtävien kannalta on tarkoituksenmukaista tehdä töitä? Miten työnteko on mielekästä rytmittää? Kenen kanssa tehdään töitä? Miten hyödynnetään fyysiset kohtaamiset täysipainoisesti? Miten uudistatte johtamistanne ja oppimistanne? Miten varmistatte yhteisöllisyyden ja sen, että kaikki pysyvät mukana?

Uusi hybridi voi siis olla melkein mitä vaan.  Matka on vasta aluillaan!

Ihmisten kanssa iteroiden

Korona-aikana otimme virtuaalityöskentelyssämme huiman loikan. Samalla olemme huomanneet, että pelkällä virtuaalimaailmaan siirtymisellä emme uudista julkishallintoa sen enempää ihmiskeskeiseksi kuin yhteisölliseksikään.

Tärkeää olisi välttää suunnistamista uuden ajan työhön vanhasta maailmasta tutuilla tavoilla ja rakenteilla, jotka siirtyvät hologrammeina mieliimme uusien Abba-hahmojen tavoin. Hallinnollisia rajoja  epäkunnioittavasti kohtelevat ilmiöt suorastaan vaativat meitä ottamaan käyttöön uusia siilovapaita toimintatapoja.

Kehittäjiltä odotetaan monenlaisia toimia työkulttuurin uudistamiseksi. Nyt kun rajoituksia aletaan yhteiskunnassa purkaa, tilataan työtapojen kehittäjiltä nopeita käytännön ratkaisuja. Toisaalta tiedämme, että ajattelutavat muuttuvat hitaasti ja ponnistukset jäävät herkästi pistemäisiksi, jos uutta yritetään luoda vanhoin menetelmin. Menneen maailman ”tehosiilo-onnistumisilla” voidaan perustella monen orastavan muutoksen torppaaminen. Siksi tarvitaan uusia tapoja ja menetelmiä.

”Kehittämisen menetelmillä on väliä”

Osallisuus ja kuulluksi tuleminen takaavat parhaan, juuri oman organisaation parasta mahdollista asiakas- ja työntekijäkokemusta edistävän, hybridityötavan löytymisen. Työnteon tavat kannattaakin pitää jatkuvassa iteratiivisessa kehityksessä. Ei ole tarkoituksenmukaista luoda nyt jotakin mallia, joka sitten stabiloidaan useiksi vuosiksi eteenpäin. Onnistuneen hybridityön aineksia kannattaa rakentaa vähitellen, yhdessä ja toisilta oppien ja malleja nopeasti kokeiluun vieden.

Interventioita usealla tasolla yhtaikaa

Minkälaisia voisivat olla valtion monipaikkaisen työn ekosysteemiä kuvaavat hybridityömallit?  Millaiset mallit toimisivat inspiraationa organisaatioille, jotka nyt kaikki ratkovat paitsi ajankohtaisia pandemiarajoituksiin liittyviä pulmia, myös pidemmän tähtäimen työkulttuurin muutostarvetta? Minkälainen valtion monipaikkaisen hybridityön palveluekosysteemi edistäisi tavoiteltua kehitystä parhaiten?

”Anna oma näkemyksesi palveluaihioiden jatkokehittämiseen!”

Työ 2.0 Lab on uuden työn laboratorio, joka ei itse tuota palveluja, vaan ideoi, kokeilee ja yhteen sovittaa parhaita mahdollisia toimintamalleja valtionhallinnon työpaikkojen käyttöön, yhdessä valtion konsernipalveluntuottajien (Senaatti, Valtori ja HAUS etunenässä) kanssa. Kutsumme nyt valtion virastot ja työntekijät tähän työhön mukaan. Tutustu konsernipalveluntuottajien alustaviin palveluaihioihin ja anna oma näkemyksesi jatkokehittämiseen täältä. Vastaathan 4.10. mennessä!: Linkki kyselyyn

Tervetuloa matkalle kohti parasta mahdollista monipaikkaisen ja hybridin työnteon kokemusta!

Työ 2.0 Lab -tiimistä

Virpi Einola-Pekkinen ja Minna Kantola

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *