Hyppää sisältöön

Hae sivustolta

Valtion henkilöstön lomakausi alkoi 1. kesäkuuta

Valtiolla työskenteli toukokuun lopussa 77 939 henkilöä, joiden kesälomakausi pyörii kiihtyvällä vauhdilla. Lähes 80 000 henkilön lomakausien suunnittelu on tarkkaa työtä, sillä valtion virkamiesten ja työntekijöiden lomaillessa on valtion perustoiminnan pyörittävä normaalisti...
Valtion henkilöstön lomakausi alkoi 1. kesäkuuta

Mentorointiohjelma rakentui toimivan verkoston varaan

Valtion tutkimuslaitosten yhteinen mentorointiohjelma on vakiinnuttamassa paikkaansa osana Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin toimintaa. Kaiku-rahoituksella aikaansaadun ohjelman tavoitteena oli tarjota mahdollisuus löytää mentoreita yli laitosrajojen. Kantavana ajatuksena on osaamisen kehittäminen ja jakaminen..
Mentorointiohjelma rakentui toimivan verkoston varaan

Kohti uuden työn palveluekosysteemiä

Valtionhallinnossa on meneillään iso toimintakulttuurin ja työn paradigman muutos, joka vaatii paljon keskustelua ja yhteistä tahtotilaa. Onnistumisen mahdollistaminen vaatii myös paljon nykyistä enemmän konsernitoimijoiden yhteistyötä. Palveluverkkouudistus, valtion toimitilastrategia ja yhteisten..
Kohti uuden työn palveluekosysteemiä

Julkisten hankintojen arvo on tutkittu

Arviot julkisten hankintojen määrästä Suomessa on vaihdelleet lähteestä riippuen. Osana Hankinta-Suomi-työtä ja kansallista hankintastrategiaa asia on nyt tutkittu ja tällä viikolla saatiin selville kauan odotettu tieto: 47 miljardia. Valtiovarainministeriön tilaama..
Julkisten hankintojen arvo on tutkittu

Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Oppimista tapahtuu monella eri tavalla ja monin eri keinoin. Mukava ja monipuolinen vaihtoehto oppimiselle ja oman osaamisen kehittämiselle on kansainvälinen yhteistyö. EU on luonut julkiselle hallinnolle ainutlaatuisen ohjelman, Twinningin, jonka..
Hyvän hallinnon viennillä oppimista ja oivalluksia

Katri Kanerva kehittää valtionhallinnon vastuullisuustyötä innolla

Valtiokonttorin ensimmäinen vastuullisuusasiantuntija Katri Kanerva aloitti työssään toukokuun alussa. Mitä Valtiokonttorin vastuullisuusasiantuntija tekee ja miksi vastuullisuus on tärkeää myös valtionhallinnon kontekstissa? Yksi tehtävä poiki unelmatyön Kanerva tuli Valtiokonttoriin alun perin..
Katri Kanerva kehittää valtionhallinnon vastuullisuustyötä innolla

Maanmittauslaitos avasi historialliset ilmakuvat kaikkien suomalaisten käyttöön

Maanmittauslaitos julkaisi historiallisten ilmakuvien arkiston kansalaisten, yritysten ja organisaatioiden käyttöön kesäkuun alussa. Arkiston avautuminen on hyvä uutinen monelle ammattilaiselle, jotka tarvitsevat historiallista faktaa työssään. Vanhoja ilmakuvia hyödynnetään esimerkiksi alue- ja yhdyskuntasuunnittelussa,..
Maanmittauslaitos avasi historialliset ilmakuvat kaikkien suomalaisten käyttöön

Harjoittelijoiden tulo valtion työpaikoille on selvä kesän merkki

Kesäkuukaudet tuovat tullessaan ison joukon harjoittelijoita muiden työpaikkojen tavoin myös valtionhallintoon. Vuonna 2020 harjoittelijasopimuksella työskennelleiden henkilöiden osuus koko valtionhallinnon henkilötyövuosikertymästä oli 1,2 prosenttia. Henkilötyövuosina laskettuna tuostakin osuudesta kertyy kuitenkin reilut..
Harjoittelijoiden tulo valtion työpaikoille on selvä kesän merkki

Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa

Tehokkaampien ihmislähtöisten palveluiden, toimintatapojen ja prosessien luominen nojautuu vahvasti digitalisaatioon. Tämä vaatii organsaation osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattamista. Vaan minkä osaamisen ja millaisten kyvykkyyksien? Vastauksien etsinnässä auttaa Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa..
Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa

Selkeät tavoitteet auttavat hankkijaa

Julkisten hankintojen strateginen johtaminen on vahvasti esillä. Viime syksynä julkaistiin kansallinen hankintastrategia ja aihepiirin ympärillä on myös käynnissä useita hankkeita, joista esimerkkeinä mainittakoon Hankinta-Suomi, KEINO ja valtion hankintojen verkosto. Mitä..
Selkeät tavoitteet auttavat hankkijaa

Tarjouspyynnön valintakriteerit – juurihoitoa virkakunnalle?

Haastavimmaksi osaksi tarjouspyyntöä osoittautui kuitenkin valintakriteerien tekeminen, joihin meni ehdottomasti myös ajallisesti eniten aikaa. Tässä laskin toivoni monipuolisen asiantuntijaryhmän osaamiseen. Kriteerien laatiminen aloitettiin syyskuussa, kun tarjouspyynnön piti olla valmis syyskuun..
Tarjouspyynnön valintakriteerit – juurihoitoa virkakunnalle?

Retrospektiiviä julkisista keskisuurista hankinnoista työryhmävetoisesti

Olen soveltanut julkisten hankintojen lainsäädäntöä vuodesta 2004 alkaen kymmeniä kertoja tietojärjestelmien osalta. Viimeisin hankintaprosessi on juuri saatu onnistuneesti päätökseen. Tämä oli kolmas kerta, kun kilpailutan saman kokonaisuuden, hankinnan pääasiallinen kohde..
Retrospektiiviä julkisista keskisuurista hankinnoista työryhmävetoisesti

Hyvinvointialueiden edustajat korostavat tietojohtamisen kehittämisen tärkeyttä

DigiFinland toteutti hyvinvointialueille tietojohtamisen nykytilan kartoituksen tarkoituksena selvittää tietojohtamisen nykytilaa ja kehitystarpeita. Kartoituksen avulla haluttiin myös lisätä tietoutta tietojohtamisesta ja tukea sen jatkuvaa kehittämistä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 616 hyvinvointialueen..
Hyvinvointialueiden edustajat korostavat tietojohtamisen kehittämisen tärkeyttä

#Tietokiri-case: Paikkatiedot auttavat tulvariskien hallinnassa

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Tulvat aiheuttavat pahimmillaan merkittäviä vahinkoja. ELY-keskukset sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Ilmatieteen laitoksen muodostama Tulvakeskus seuraavat tilanteen kehittymistä tiiviisti tulva-aikaan. Tulvavaara-alueiden kartoittamiseen ja tulvariskien hallinnan..
#Tietokiri-case: Paikkatiedot auttavat tulvariskien hallinnassa

Valtion rekrytointiprosessi koetaan sujuvana

865 viime syksynä valtiolla aloittanutta uutta työntekijää vastasi Valtiokonttorin analysointipalvelujen toteuttamaan kyselyyn, jolla selvitettiin työn aloittamisen sujuvuutta. Vastauksista selvisi, että rekrytointiprosessiin, perehdytykseen sekä työvälineisiin ollaan valtiolla yleisesti tyytyväisiä. Myös poikkeustilanteesta..
Valtion rekrytointiprosessi koetaan sujuvana

Statens rekryteringsprocess upplevs som smidig

865 nya arbetstagare som började hos staten i höstas svarade på en enkät som genomfördes av Statskontorets analystjänster. Syftet var att ta reda på hur smidigt det gick att börja..
Statens rekryteringsprocess upplevs som smidig

Yhdessä oppimista ja resilienssiä

Kaiku-kehittäjien yhteistyöryhmän huhtikuun kokouksessa palasimme kuluvan vuoden ja 20.5.2021 pidettävän kevätpäivän teemaan Parempi työelämä yhdessä oppien. Kevätpäivän ohjelma on täsmentymässä, ja olemme hyvin innostuneita valitusta aihepiiristä. Yhdessä oppimista ja työn..
Yhdessä oppimista ja resilienssiä

Julkisten hankintojen toimittajamäärä kasvaa

Yhteishankintayksikkö Hanselin sopimustoimittajien lukumäärä kasvoi vuoden 2019 lopun 480 toimittajasta 640 toimittajaan vuoden 2020 loppuun mennessä, eli 33,33 prosentilla. Sopimustoimittajien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti, koska yhä useampi yhteishankinta jaetaan osiin..
Julkisten hankintojen toimittajamäärä kasvaa

Yhteensä 317 hakutulosta.