Yhteistyössä paikkatietoja päätöksenteon tueksi – Case Oskari.org

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Eri organisaatioiden avoimia, rajapinnoilta luettavia paikkatietoja halutaan julkaista ja hyödyntää tehokkaasti päätöksen teon tukena.
 • Paikkatietoja, kuten erilaisia karttoja, voidaan yhdistää esimerkiksi tilastotietoihin. Tuloksena saadaan teemakarttoja joiden avulla voidaan tarkastella esimerkiksi missä kunnissa on eniten työikäisiä ihmisiä tai millä alueilla on suurin vaara tulvavahinkoihin.
Timo Aarnio, kasvokuva

”Yhteistyö Oskari-verkoston muiden organisaatioiden kanssa on ollut todella antoisaa ja opettavaista.” Timo Aarnio, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos

Mitä tehtiin?

 • Jotta kaikkien paikkatietoja tuottavien organisaatioiden ei tarvitse itse keksiä pyörää aina uudelleen, perustettiin yhteinen Oskari-verkosto jossa kehittäminen tapahtuu yhteisön voimin. Verkostossa on yli 30 jäsentä sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta.
 • Verkostolla on toimintamalli, joka kuvaa roolit ja vastuut toimijoille, puheenjohtajuus on vuonna 2018 Tilastokeskuksella ja Maanmittauslaitos toimii teknisenä koordinaattorina. Yhteisömanageri on vastuussa verkoston viestinnästä ja toiminnan kehittämisen fasilitoinnista.
 • Yhteiskehittämisellä saadaan enemmän aikaan vähemmällä rahalla: avointa lähdekoodia tekemällä saavutetaan paljon hyötyjä: päällekkäistä työtä poistuu, rahaa säästyy ja toimittajaloukut vältetään. Kehitystyön tulokset ovat aina kaikkien käytettävissä ja jatkokehitettävissä edelleen.

Tulokset?

 • Oskari verkosto on luonut Oskari -karttapalvelualustan.
  Oskaria voi hyödyntää kuka vain. Oskarin voi asentaa itse tai sitä voi hyödyntää esimerkiksi Suomi.fi-karttoina tai Paikkatietoikkuna -sivustolla.
 • Oskari on paljon muuta kuin vain karttojen katselua. Oskari tarjoaa monipuoliset välineet paikkatietojen hyödyntämiseen: voit esimerkiksi tehdä karttaupotuksia omille verkkosivuillesi, luoda teemakarttoja päätöksen teon tueksi ja lisätä kartalle omia aineistojasi.

Mitä seuraavaksi?

 • Oskarin modulaarisen arkkitehtuurin ansiosta ohjelmiston mukauttaminen ja laajentaminen on helppoa.
 • Oskarin kehitystyö jatkuu verkostossa.
 • Osaamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota: uusille hyödyntäjille tarjottu tuki on sijoitus tulevaisuuteen.

Tutustu:

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri