Toimintaympäristön muutosten ennakoinnin kehittäminen – Case Verohallinto

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Haluttiin systematisoida ja laajentaa toimintaympäristön seurantaa.
 • Haluttiin luoda menettelytapa muutosten tunnistamiseen ja käsittelyyn, jolloin jokainen viraston työntekijä voi osallistua toimintaympäristön monitorointiin tai tarkastella ennakoinnin tuloksia.
 • Haluttiin parantaa toimintaympäristön monitorointiin liittyvää kiinnostusta ja osaamista koko organisaatiossa.

Mitä tehtiin?

 • Luotiin toimintamalli toimintaympäristön muutosten havainnointiin ja kokonaiskuvan muodostamiseen.
 • Kuvattiin menettelyt kuinka toimintaympäristön muutoksia havainnoidaan, dokumentoidaan ja analysoidaan.
 • Tunnistettiin eri tarkastelunäkökulmia toimintaympäristön seurantaan ja perustettiin tiimit monitoroimaan toimintaympäristöä näistä näkökulmista.
 • Otettiin käyttöön työkalut, joiden avulla saadaan havainnot helposti talteen ja muutokset kuvattua ja arvioitua sekä viestittyä organisaatiolle.

Tulokset

 • Tiimit aloittivat toimintansa ja keräävät havaintoja yhteen paikkaan.
 • Toimintaympäristön muutokset kuvataan ja arvioidaan yhdenmukaisella tavalla.
 • Jokainen viraston työntekijä voi kirjata havaintonsa työkaluun ja kaikki havainnot tulee käsiteltyä yhdenmukaisella tavalla.

Mitä seuraavaksi?

 • Seuraavaksi lähdemme automatisoimaan toimintaympäristön seurantaa ja kokeilemme erilaisia osallistavia menetelmiä muutosten arvioinnissa.

 

Haluatko kuulla lisää tai keskustella mahdollisesta yhteistyöstä?

Ota meihin yhteyttä:

Päivi Nissi
Laatupäällikkö
paivi.nissi (at) vero.fi

Asko Torniainen
Kehittämispäällikkö
asko.torniainen (at) vero.fi

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri