Valtio edistää monipaikkaista työkulttuuria

Työ on muutoksessa, halusimme tai emme. Koronapandemia on toiminut muutoksen vauhdittajana, muttei suinkaan aiheuttajana. Muutoksen taustalla ovat tutut globaalit työelämän ilmiöt kuten digitalisaatio ja väestörakenteen muutos. Jatkuva oppiminen ja itsensä johtamisen taidot konkretisoituvat uudella tavalla, kun tietotyön sisällöt tuntuvat vain monimutkaistuvan. Digitalisaatio muovaa monia työprosessejamme, ja lähimmät kollegat saattavat työskennellä eri paikkakunnalla, kirjoittavat valtiovarainministeriöstä kehittämispäällikkö Heikki Korhonen, Senaatista hankepäällikkö Jyrki Reinikainen ja Valtorista ohjelmapäällikkö Mikael Jokela.

Työn muutokseen ja muuttuneen toimintaympäristön asettamiin vaatimuksiin halutaan vastata myös valtiolla eri toimenpitein. Käynnissä on hankkeita esimerkiksi toimitilojen sekä palveluverkon kehittämiseksi, joissa huomioidaan palveluiden alueellinen saatavuuden. Noin vuosi sitten julkaistiin myös valtion monipaikkaisen työntekemisen linjaukset, joilla on haluttu selkeyttää työntekemisen tapoja ja käytäntöjä valtiohallinnossa.

Teematilaisuuksista tukea uuden arjen suunnitteluun

Kevään aikana monissa virastoissa suunnitellaan jälleen kerran paluuta pitkän pandemiajakson jälkeiseen uuteen arkeen. Tätä tulevaisuuden visiointia ja konkretisointia pyritään tukemaan maaliskuun lopussa toteutettavilla kolmella teematilaisuudella, jotka liittyvät monipaikkaiseen työntekemiseen.

On selvää, että monipaikkaista työskentelyä ja entistä toimivampaa työelämää kohti on tärkeä edetä yhteistyöllä. Konsernitoimijat Haus, Senaatti, Valtiokonttori ja Valtori olivat jo kesä- ja elokuussa 2021 kokoontuneet Työ2.0 Labiin miettimään yhteisiä palvelukokonaisuuksia monipaikkaisen hybridityön mahdollistamiseksi. Näistä ”yhteisjameista” syntyivät palveluideat, jotka päätettiin ottaa myös myöhemmin keväällä toteutettavien monipaikkaisuuden teematilaisuuksien aiheiksi.

Tilaisuussarjaa on alusta saakka suunniteltu ja toteutettu valtiovarainministeriön ja konsernitoimijoiden kiinteänä yhteistyönä. Tilaisuuksien teemojen lisäksi suunnitteluporukassa jaettiin yhteinen näkemys siitä, että pari vuotta kestäneen laajan etätyöjakson myötä virastokentällä on riittävästi kokemusta erilaisista virtuaalisen työskentelyn ja monipaikkaisuuden muodoista, mutta virastot voivat kuitenkin keskenään olla eri kehitysvaiheessa monipaikkaisen työskentelyn suhteen. Kantavaksi ajatukseksi muodostuikin, että kerrytetyt opit ja kokemukset pitää saada jakoon mahdollisimman avoimen virastojen välisen keskustelun kautta, jota voitaisi tukea case-puheenvuoroilla ja ajankohtaisilla alustuksilla.

Yhteistyötä tehdään sekä virastojen että konsernitoimijoiden kesken

Jokainen henkilö ja organisaatio käsittelee monipaikkaista työskentelyä omista lähtökohdistaan, mutta eri verkostot ovat tärkeitä, jotta yhteiset yhtymäkohdat ja yhteistyön paikat tunnistetaan. Monipaikkainen työskentely ulottuu laajasti monille osa-alueille. Konsernitoimijat tekevät yhteistyötä jatkuvasti monissa asioissa. Toisissa asioissa yhteistyö on näkyvämpää ja toisinaan yhteistyö tapahtuu enemmän taustalla.

Useat konsernitoimijat ovat näkyvästi mukana muun muassa Työ2.0Labissä ja konsernitoimijoiden sekä virastojen välistä konkreettista yhteistyötä tehdään useissa yhteisissä työ- ja hankeryhmissä. Esimerkiksi yhteisten työympäristöjen konseptointi on aloitettu palvelu- ja toimitilaverkkohankkeessa, jossa yhdessä työskentelevät Senaatti-kiinteistöt, Valtori sekä useita virastoja. Työ jatkuu Senaatti-kiinteistöjen Yhteiset työympäristöt -hankkeessa, jossa Valtori on mukana erityisesti ICT-palvelukokonaisuuden osalta. Myös HAUS on konsernitoimijoista mukana hankkeessa.

Kun teematilaisuuksia rakennettiin, oli erityisen mukavaa havaita, miten innoissaan eri ihmiset ovat käsillä olevasta työn muutoksesta ja etenkin sen tarjoamista mahdollisuuksista. Oli kyse sitten suunnittelupalavereista, puheenvuoropyynnöistä tai sparrauskeskusteluista, niin ennakkoon varattu keskusteluaika ei ilmiön ympärillä meinaa millään riittää. Monipaikkaisuus puhuttaa, kiinnostaa ja innostaa. Tämä on hieno mahdollisuus meille kaikille.

Heikki Korhonen, Kehittämispäällikkö, valtiovarainministeriö

Jyrki Reinikainen, Hankepäällikkö, Senaatti

Mikael Jokela, Ohjelmapäällikkö, Valtori

Palvelu- ja toimitilaverkkohanke

Työ 2.0 Labin verkkosivut

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *