Työsuojelun yhteistyöryhmään kaivataan uusia jäseniä

Valtion työsuojelun yhteistyöryhmän uusien jäsenten haku toimikaudeksi 2022-2023 on käynnissä. Etsimme innokkaita ja tehtävään sitoutuvia henkilöitä valtion työsuojelun kehittäjiksi!

Työsuojelun yhteistyöryhmä tukee valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista ja työsuojelutoiminnan kehittämistä. 10-jäsenisen ryhmän toimikausi on kaksi vuotta. Jäsenistä viisi toimii työsuojelupäällikköinä ja viisi työsuojeluvaltuutettuina valtion työpaikoilla. Lisäksi ryhmässä on mukana valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, valtion henkilöstöjärjestöjen ja Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajat.

Yhteistyöryhmä kokoontuu n. neljä kertaa vuodessa. Tapaamiset pyritään järjestämään Teamsin/videoyhteyden välityksellä. Verkostoitumisen tavoitteena on työsuojeluun liittyvän tiedon ja hyviksi koettujen käytäntöjen jakaminen. Yhteistyöryhmä osallistuu myös valtion henkilöstölle suunnatun työsuojelutoiminnan ja aineiston suunnitteluun sekä järjestää tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Ilmoittautuminen työsuojelun yhteistyöryhmän vaaliin ja esittelyaineiston lähetys

Pyydämme yhteistyöryhmän jäseniksi haluavia työsuojelupäällikköjä, työsuojeluvaltuutettuja ja työsuojeluvaravaltuutettuja ilmoittautumaan valtion työsuojelun yhteistyöryhmään seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi (2022-2023). Mukaan voi ilmoittautua henkilö, joka toimii valtion viraston tai laitoksen työsuojelupäällikkönä, työsuojeluvaltuutettuna tai -varavaltuutettuna. Ilmoittautuja sopii esimiehensä kanssa jo ennen ilmoittautumista, että hänen on mahdollista toimia yhteistyöryhmän jäsenenä.

Mikäli halukkaita on enemmän kuin paikkoja, järjestetään vaalit. Mahdollista vaalia varten, lähetä ilmoittautuessasi esittely, jossa on seuraavat tiedot:

  • perustiedot: nimi, virasto, virka- tai työtehtävä
  • lyhyt kuvaus tavoitteistasi edistää valtion työpaikkojen työsuojeluasioita yhteistyöryhmässä
  • valokuvan (jpg-muotoisena, ei pienennettynä)
  • yhteystiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero (yhteystietoja ei julkaista).

Ilmoittautumisen ja ehdokkaan yllä mainitun esittelyn pyydämme lähettämään sähköpostilla 14.2.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen tyosuojelu(at)valtiokonttori.fi.

Jos määräaikaan mennessä on ilmoittautunut viisi päällikköä ja valtuutettua, voidaan uudet yhteistyöryhmän jäseniksi tulevat todeta valituiksi. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin viisi ehdokasta jommassa kummassa ryhmässä, järjestetään 17.2– 28.2.2022 vaalit, joissa voivat äänestää kuhunkin ryhmään kuuluvat (valtuutetuista myös työsuojeluvaravaltuutetut). Vaaleissa viisi eniten ääniä saanutta valitaan yhteistyöryhmän jäseneksi toimikaudeksi 2022 –2023.

Tulokset 28.2. jälkeen

Yhteistyöryhmän työsuojelupäälliköiden ilmoittautuminen ja vaalit toimitetaan samanaikaisesti. Nykyinen työsuojelun yhteistyöryhmä käsittelee molempien vaalien tulokset 28.2. jälkeen, ilmoittaa valituille sekä tiedottaa valituista jäsenistä valtion organisaatioiden työsuojeluhenkilöille.

Uudet ja vanhat yhteistyöryhmän jäsenet pääsevät alkajaisiksi suunnittelemaan yhteistyöryhmän toimintaa työleirin muodossa 14.-15.3.2022 pääkaupunkiseudulla fyysisesti, jos tilanne sen silloin sallii. Valtiokonttori maksaa majoitus- ja ruokakustannukset, mutta jokaisen oma organisaatio vastaa matkakuluista päivärahoineen.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja vaaleista: tyosuojelu(at)valtiokonttori.fi

 

2 kommenttia

Satu Räsänen

Hei, järjestetäänkö kokoukset työajalla (=virka-ajalla) vai sen ulkopuolella?

Laura Salmi

Hei!
Kokoukset järjestetään virka-aikana.
Valtiolla.fi -toimitus/ Laura

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *