Työsuojelun yhteistyöverkosto

Työsuojelun yhteistyöryhmä tukee valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumista ja työsuojelutoiminnan kehittämistä.

Valtion työsuojelupäälliköistä ja -valtuutetuista koostuva yhteistyöryhmä aloitti toimintansa vuonna 2016. Ryhmässä on mukana myös valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, valtion henkilöstöjärjestöjen ja Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen edustajat.

Työsuojelun yhteistyöryhmän jäsenet valitaan vaaleilla. Ehdolle voivat asettua valtiolla työsuojelupäällikön ja -valtuutetun tehtävissä toimivat henkilöt, joilla on äänioikeus oman ryhmänsä vaaleissa. Vaalien järjestämiseen käytetään työsuojeluhenkilörekisterissä olevia tietoja.

Yhteistyöryhmässä on maksimissaan 10 jäsentä, joista viisi toimii työsuojelupäällikköinä ja viisi työsuojeluvaltuutettuina. Ryhmän toimikausi on kaksi vuotta ja se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Valtion työsuojelun yhteistyöryhmän kokoonpano 2020-2021

Työsuojelupäälliköt

Vilja Arola (Valtakunnanvoudin virasto)
Eini Hyttinen (Poliisihallitus)
Hannu Kokko (Migri)

Työsuojeluvaltuutetut

Pasi Hämäläinen (Rajavartiolaitos)
Jukka Kurki (Etelä-Suomen aluehallintovirasto)
Armi Luotola (Palkeet)
Pauli Marttila (Puolustus sotilaslääketieteen keskus)
Tero Väyrynen (Oulun poliisilaitos)

Valtiovarainministeriön, JHL:n ja Valtiokonttorin edustaja

Päivi Lanttola, VM
Tuula Haavasoja, JHL
Liisa Virolainen, VK

Työsuojeluhenkilörekisteri

Valtion organisaatiot ilmoittavat työsuojeluhenkilörekisteritietonsa sähköiseen palveluun. Palvelua ylläpitää Työturvallisuuskeskus (TTK). Palvelusta saa myös otteen työsuojeluhenkilörekisteristä. Työsuojeluhenkilörekisterin ilmoituksia ei toimiteta Valtiokonttoriin.