Tuotot kattoivat 72 % valtion maksullisen toiminnan kuluista

Vuonna 2019 valtion maksullisen toiminnan tuotot olivat yhteensä 1,65 miljardia euroa, mikä kattoi 72 % maksullisesta toiminnasta aiheutuneista kuluista.

Valtio perii maksuja erikseen laissa määritellyistä palveluista. Tätä valtion maksullista toimintaa seurataan vuosittain muun muassa Valtiokonttorin tekemässä selvityksessä. Selvityksessä ovat mukana ne kirjanpitoyksiköt, joiden maksullisen toiminnan tuotot olivat ainakin yhdellä osa-alueella yli miljoona euroa. Vuonna 2019 tällaisia kirjanpitoyksiköitä oli 41, kun kirjanpitoyksiköitä oli kaikkiaan yhteensä 64.

Tutustu valtion maksullisesta toiminnasta tehtyyn visualisointiin >

Maksuperustelaki jakaa suoritteet julkisoikeudellisiin suoritteisiin ja muihin suoritteisiin eli niin sanottuihin markkinasuoritteisiin.

  • Julkisoikeudellisella suoritteella tarkoitetaan suoritetta, jonka kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen ja jonka tuottamiseen valtion viranomaisella on yksinoikeus. Siitä perittävän maksun tulee pääsääntöisesti vastata suoritteen tuottamisesta aiheutuneita kokonaiskustannuksia eli omakustannusarvoa.
  • Markkinasuoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Tällöin toiminnan tuotoilla tulee kattaa vähintään toiminnan kustannukset sekä toimintaan oman pääoman ehdoin sijoitetulle pääomalle asetettu tuottovaatimus.

Lisäksi on olemassa erityislakien nojalla hinnoiteltavia suoritteita. Niiden maksujen tason määrittäminen perustuu useimmiten muihin tekijöihin kuin toiminnan kustannuksiin, eikä hinnan kaikissa tapauksissa ole tarkoituskaan kattaa kaikkia toiminnasta aiheutuneita kustannuksia.

Vuonna 2019 valtion maksullisen toiminnan kokonaiskustannusvastaavuus oli 72 %. Suoritteittain kustannusvastaavuus oli seuraava:

  • julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 98 %,
  • markkinasuoritteiden 96 % ja
  • erityislakien perusteella hinnoiteltujen suoritteiden 35 %.

 

Tutustu valtion maksullisen toiminnan selvitykseen Valtiokonttorin sivuilla >

 

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *