Tiedolla johtaminen korostuu hankintapäätöksiä tehtäessä – dataa päätösten tueksi tarvitaan jatkossa lisää

Konsernitoimijoiden syyskausi avattiin Sujuvat hankinnat -paneelikeskustelulla 1.9.2021. Teamsin äärelle kokoontui pitkälti yli 100 kuulijaa saamaan tietoa siitä, missä mennään yhteisissä julkisissa hankinnoissa.

Aihetta julkisista hankinnoista käsittelivät talousjohtaja Kirsi Koivusaari Hanselista, ohjelmajohtaja Tarja Sinivuori-Boldt valtiovarainministeriöstä, hankejohtaja Seija Friman Valtiokonttorista, kehityspäällikkö Kati Siikonen Palkeista ja johtaja Mikko Vuorikoski Valtorista. Keskustelua moderoi Valtiokonttorin Talous, tieto ja työelämä -toimialan viestintäasiantuntija Henni Purtonen. Keskustelun kantavina teemoina olivat vastuullisuus, vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen. Paneelissa pohdittiin, kuinka nämä edellä kuvatut teemat on otettu huomioon, kun hankinnoista päätetään julkishallinnossa.

Hankintoja edistetään eri konsernitoimijoiden yhteistyönä. Valtiovarainministeriöllä on vahva strateginen rooli julkishallinnon hankintatoimen kehittämisessä ja Hanselilla hankintatoimen toteuttajana. Valtiokonttori edistää tiedolla johtamista, ja se kerää tietoa hankintapäätösten tueksi. Palkeet tuottaa sähköisen tilaamisen palvelua sekä kehittää automaatiota yhteistyössä hankintayksiköiden kanssa. Valtori mahdollistaa valtionhallinnon henkilöstölle sujuvat työvälineet kilpailutuksen ja ICT-palvelutoimittajahallinnan kautta.

Tarja Sinivuori-Boldt esitteli keskustelun alussa valtiovarainministeriössä laaditun Kansallisen hankintastrategian kahdeksan pääkohtaa, jotka toimivat hyvinä päänavauksina aamupäivän teemoihin, ja ne ovat seuraavat:

  • Strateginen johtaminen: Johdamme hankintoja strategisena toimintona ja hyödynnämme hankintojen potentiaalin tavoitteidemme saavuttamisessa
  • Hankintataidot: Teemme hankinnat ammattimaisesti ja kehitämme osaamistamme jatkuvasti
  • Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuus: Suomi on edelläkävijä hankintojen tiedolla johtamisessa ja vaikuttavuuden kehittämisessä
  • Toimivat hankinnat: Teemme toimivia ja laadukkaita hankintoja osallistavasti ja edistäen markkinoiden elinvoimaisuutta
  • Innovaatiot: Ratkaisemme haasteita innovaatioilla ja teemme hankintoja kokeilevasti ja kehitysmyönteisesti
  • Taloudellinen kestävyys: Edistämme hankinnoilla yhteiskuntavastuullisesti julkisen talouden kestävyyttä
  • Sosiaalinen kestävyys: Edistämme hankinnoilla sosiaalista yhteiskuntavastuuta julkishallinnon sekä yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä
  • Ekologinen kestävyys: Suomi on ekologisten julkisten hankintojen suunnannäyttäjä

 

Aiheet vastuullisuus, vaikuttavuus ja tiedolla johtaminen ovat asioita, joita pohdittiin paneelissa sekä taloudellisesta että eettisestä näkökulmasta. Hankintapäätösten tueksi tulee kerätä dataa eri tietojärjestelmiin julkishallinnon organisaatioiden käytettäväksi.

Panelistit totesivat yhteisesti, että hankintoja pitää osata sekä johtaa että ostaa – siihen tarvitaan ammattitaitoa ja osaamista. Hankinnoista vastaaville asiantuntijoille tulee tarjota koulutusta, myös johdon tuki on tärkeä.

Tämä oli ensimmäinen paneelikeskustelu yhteisistä julkisista hankinnoista. Tilaisuus oli avoin, ja siihen saivat osallistua kaikki, joita aihe kiinnosti. Kyselyn perusteella yli 80 %:a kuulijoista piti tilaisuutta joko hyödyllisenä tai erittäin hyödyllisenä.

 

Lue myös:

Lisätietoa:

Ulla-Maija Seppänen

Kirjoittaja

Ulla-Maija Seppänen

Markkinointiviestinnän asiantuntija, Valtori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *