Hyppää sisältöön
Kestävän kehityksen työ oikeusministeriössä

Olen Sami Sihvo, maisterivaiheen valtio-opin opiskelija Turun yliopistosta. Työskentelin kesä–elokuussa 2020 oikeusministeriön ohjausyksikössä tehden selvitystä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals eli SDGs) integroimisesta hallinnonalan syksyn tulossopimusneuvotteluihin…

Maa- ja metsätalousministeriö edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita määrätietoisesti

Maa- ja metsätalousministeriötä voidaan pitää Suomessa edelläkävijänä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä. YK on määrittänyt agendalleen 17 tavoitetta kestävään kehitykseen liittyen. Tavoitteet on määrä ratkaista vuoteen 2030 mennessä…

Vastuullisuus näkyväksi: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet raportoinnin kehyksenä

Taas yksi raportti lisää? Miksi vastuullisuudesta kannattaa raportoida? Miten vastuullisuusraportointi linkittyy osaksi valtionhallinnon kestävän kehityksen kokonaisuutta? Vastuullisuus näkyväksi -kick-off-tilaisuudessa avataan vastuullisuusraportoinnin hyötyjä ja kerrotaan, miten Valtiokonttori tulee ohjeistamaan vastuullisuusraportoinnista valtiolla…

Tervetuloa Oikeusmuotoilun iltapäivään 17.11. klo 12-16!

Miten soveltaa ihmislähtöistä ja kokonaisvaltaista muotoiluajattelua oikeusalalle, joka perinteisesti tarkastelee maailmaa organisaation ja tiedon tuottajan näkökulmasta? Minkälainen on hyvä asiakasosallistamisen prosessi oikeuskentällä? Voimmeko oikeusmuotoilulla ennaltaehkäistä konflikteja ja edistää yhteisen ymmärryksen..