Yhteiselle tietoalustalle luovutettavien valtion yhteisten tietoalueiden esittelyt

Valtiokonttori ja Palkeet järjestävät vuoden 2021 aikana virastoille useita webinaareja, joissa esitellään lähes parikymmentä valtion yhteistä tietoaluetta. Tietoalueet on tarkoitus luovuttaa yhteiselle tietoalustalle analysointi- ja raportointitoiminnan hyödynnettäväksi.

Tilaisuudet ovat kaikille avoimia, eikä niihin tarvitse erikseen ilmoittautua. Laita kuitenkin ajankohta kalenteriisi, jotta muistat tulla paikalle.

Katso päivittyvä webinaariaikataulu Tutkihallintoa.fi-sivustolta >

Tietosisältöjen kuvaukset ja muu materiaali julkaistaan osoitteessa tutkihallintoa.fi/valtio/valtion-yhteisten-tietoalueiden-tietosisallot/. Samassa osoitteessa voit kommentoida yhteiselle tietoalustalle luovutettavia tietosisältöjä. Kommentit käsitellään ja ne otetaan huomioon, kun tehdään luovutettavien tietosisältöjen rajauksia.

Mistä on kyse?

Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja suunnittelun tiedot kootaan yhteiselle tietoalustalle. Tavoitteena on hyödyntää tietoja entistä tehokkaammin analysointi- ja raportointitoiminnassa ja sitä kautta valtion johtamisessa. Yhteinen tietoalusta mahdollistaa eri lähteistä koottujen tietojen yhdistelemisen, mikä synnyttää myös uutta tietoa. Ministeriöille ja virastoille tehtävien analyysien lisäksi tietoja hyödynnetään mm. Tutkihallintoa.fi-palvelun julkisessa raportoinnissa. Jaamme julkaistua tietoa myös avoimiin rajapintoihin koko yhteiskunnan käytettäväksi.

Tietoalustalle luovutettavat valtion yhteiset tiedot sijaitsevat yhteisten palveluntuottajien (Palkeet, Valtori, Digi- ja väestötietovirasto, Senaatti, Hansel, Haus, Valtiokonttori) rekistereissä. Yhteisellä tietoalustalla olevia tietoja pääsevät käsittelemään lakisääteisen tehtävän perusteella vain Valtiokonttorin ja Palkeiden nimetyt analyytikot.

Valtion yhteisiä tietoalueita ovat

  • organisaatiotiedot
  • toiminnan suunnittelu
  • talous
  • henkilöstö
  • ICT
  • matkahallinto
  • hankintatoimi
  • tilahallinta
  • koulutus
  • hanke- ja projektihallinta