Sote-rakenneuudistuksen valmistelua edistäviä hankkeita tuetaan digitaalisten välineiden avulla 

DigiFinland tukee neljää sote-rakenneuudistuksen valmistelua edistävää alueellista hanketta. Kansallisen rakenneuudistushankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi DigiFinland kuunteli alueiden kehitystarpeita ja valitsi laajasti kannatusta saaneet kehitysideat jatkokehitykseen. Tuemme hankkeita toimintatapojen ja prosessien uudistamisessa ja yhtenäistämisessä digitaalisten välineiden avulla (osa-alue kolme). Viemme eteenpäin erityisesti neljää kokonaisuutta:

1. Omaolo.fi -palvelun käyttöönotot ja palvelun jatkokehittäminen  

DigiFinland tukee alueita Omaolon käyttöönotoissa vuoden 2021 aikana. Käyttöönottoja alueilla on kahdenlaisia eli: 1) Omaolon käyttöönotto alueilla, joissa palvelua ei ole vielä käytössä lainkaan tai 2) Omaolon käytön laajentaminen alueella, esimerkiksi siirtyminen yhden oirearvion käytöstä koko Omaolo-palvelun käyttöön.

Omaolon jatkokehitys vuonna 2021 keskittyy erityisesti raportoinnin ja analytiikan kehittämiseen ja näiden käyttöönottojen läpivienteihin eri alueilla.

2. Uudet integraatiot  

Uusien integraatioiden avulla tuetaan alueita näiden tavoitteissaan kehittää digitaalisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita asukkaiden tarpeet ja digitaalinen palvelukokonaisuus huomioiden. Integraatioiden avulla sujuvoitetaan asukkaan omaehtoista hoitoon hakeutumista ja kevennetään ammattilaisen työkuormaa. Työstettävinä kokonaisuuksina ajanvarausintegraatiot, kertomusintegraatiot ja etävastaanottointegraatiot.

3. Sähköinen perhekeskus -projekti  

Sähköinen perhekeskus -projektin tavoitteena on kehittää sähköinen alusta, josta löytyvät kootusti perheiden, nuorten ja lasten sähköisiä palveluita, alueelliset tarpeet huomioiden. Projektin ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoden 2021 aikana yhteistyössä alueiden sekä kansallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vuoden 2021 loppuun mennessä on tavoitteena päästä testaamaan ja pilotoimaan ensimmäisiä toteutuksia.

4. Sähköinen arkistointi -projekti  

Kansallinen ja koordinoiva Sähköinen arkistointi -projekti tukee ja ohjaa vanhojen tietojen arkistointia toteuttavia alueita laadukkaan ja kustannustehokkaan vanhojen tietojen arkistointiratkaisun valinnassa. Sähköinen arkistointi -projektin tavoitteena on saada lisättyä Kelan vanhojen potilastietojen Kanta-arkiston käyttöastetta. Lisäksi projektissa kehitetään Sähköisen arkistoinnin jatkuvan palvelun -konsepti palvelemaan ja tukemaan alueita vuoden 2021 jälkeen.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *