Kurkistus vastuullisuuteen ja johdon rooliin – puheenvuorossa pääjohtaja Timo Laitinen

Aurinkoisena torstaipäivänä lokakuussa istuin Valtiokonttorin pääjohtajan Timo Laitisen kanssa alas ja keskustelimme vastuullisuudesta. Kuten muussakin toiminnan kehittämisessä, johdon sitoutumisella on keskeinen rooli myös työssä kestävän kehityksen edistämiseksi. Millaisia ajatuksia pääjohtajalla on vastuullisuudesta ja erityisesti johdon roolista sen vauhdittamiseksi?

Valtionhallinnon vastuullisuusraportoinnin ensimmäinen yhtenäinen kierros toi esille vastuullisuustyön tärkeyden

Valtionhallinnon vastuullisuudesta raportointiin valtionhallinnossa ensimmäistä kertaa yhtenäisesti ja lokakuun alussa julkaistussa yhteenvedossa tuotiin yksiin kansiin valtionhallinnon toimet kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Miltä valtionhallinnon vastuullisuusraportointi näyttää Timo Laitiselle nyt syksyllä 2022?

”Tehty työ oli vahva osoitus siitä, että valtionhallinnossa ymmärretään, mistä on kyse ja mikä merkitys työllä on. Tämä on vastuullisuustyössä kaikkein tärkeintä”, Laitinen kiteyttää.

Laitinen tarkentaa, että vastuullisuustyötä ohjaa nyt myös tietoisuuden ja keskustelun lisääntyminen, mikä kannustaa valtionhallinnon organisaatioita vastuullisuusraportoinnin pariin: ”On syytä muistaa, että valtion toiminta on jo lähtökohtaisesti vastuullista. Virastot ja ministeriöt tekevät vastuullista työtä kokopäiväisesti, tarkoituksena onkin tehdä tämä työ näkyväksi kuten yksityisellä sektorilla on jo monessa suhteessa tehty. Vastuullisuus näkyväksi -slogan kertoo täydellisesti siitä, mistä on kysymys.”

Pääjohtaja kannustaa kaikkia organisaatioita jatkossakin vastuullisuusraportointiin ja kertoo, että Valtiokonttori tukee virastojen vastuullisuustyötä jatkossakin.

”Kun puhutaan, että tehdään omaa vastuullisuustyötä näkyväksi, voi muodostua kuvitelma siitä, että kyseessä olisi valtava ylimääräinen työ. Asia ei ole näin. Vastuullisuus voi aluksi tuntua uudelta, mutta muutaman vuoden päästä kaikki varmaan miettivät, onko joskus ollut aikaa ennen vastuullisuusraportointia.”

”Ei ole työtä ja sitten vastuullisuustyötä”

Johdon rooli on kiistatta tärkeä osa vastuullisuutta ja Laitiselle vastuullisuus onkin käsitteenä laaja.
”Kaikki, mitä Valtiokonttorin pääjohtajana päivittäin teen, päätän ja mietin, on vastuullisuustyötä. Ei ole työtä ja sitten vastuullisuustyötä, vaan kaikkea työtä tulisi tarkastella vastuullisten linssien kautta. Vastuullisuus lähtee eettisesti korkealaatuisesta johtamisesta. Kaikki, mitä johtajana teen, tulisi olla sellaista, joka kestää tarkastelun. Juridinen minimi ei ole enää riittävästi, sillä eettinen rima on juridista tasoa korkeammalla”, pääjohtaja kuvailee.

Pääjohtaja tarkentaa, että juuri johdolle kuuluvat usein vaikeat ja isot valinnat, jotka edellyttävät monipuolista pohdintaa.

”Pääjohtajana minulle olisi esimerkiksi käytännössä vaikeaa tai mahdotonta päättää, että henkilöstö ei lennä. Vaikka tämä voisi olla päästöjen kannalta järkevä päätös, mutta jos päätöksellä vaikeutettaisiin tai tehtäisiin mahdottomaksi meidän ydintärkeät toimintomme, olisi kyseessä eettisesti vaikea valinta. Näitä ylimmän johdon tulee tehdä ja puntaroida”, Laitinen kertoo.

Pääjohtaja kertoo, että johdon tehtävänä on myös mahdollistaa ja luoda edellytykset henkilöstölle vastuullisuustyön toteuttamiseen arkipäiväisessä työssä.

”Henkilöstön voi ottaa mukaan vastuullisuustyöhön kuten mihin tahansa muuhunkin kehittävään työhön”, Laitinen kannustaa.

”Tehokkain keino on olla kiinnostunut”

Vastuullisuusraportti on työkalu, jonka avulla voi tehdä näkyväksi organisaation työn vaikuttavuutta ja toisaalta myös toiminnan vaikutuksia. Kysyin Timo Laitiselta, millaisena työkaluna hän näkee vastuullisuusraportin.

”Vastuullisuusraportti on ensisijaisesti meidän oma näkemyksemme omasta tekemisestämme. Kyseessä on tietynlainen itsearviointi ja omavalvonta. Kun asiat tehdään näkyväksi ja niistä raportoidaan, altistamme oman toimintamme ulkopuoliselle arvioinnille. Kuka tahansa voi lukea Valtiokonttorin vastuullisuusraportin ja tuoda esille havaitsemansa ristiriidat. Raportti on sitä kautta kehittämisen väline. Raportissa nostetaan esille kuitenkin myös asioita itse, joissa emme ole valmiita: lupaamme kehittää näitä asioita ja kuka tahansa voi seurata tätä”, Laitinen kiteyttää.

Entä kuinka voidaan varmistua siitä, että vastuullisuus etenee aidosti?

”Vastuullisuus pitäisi olla kytkettynä osaksi jokavuotisiin suunnitelmiin ja riittävän usein ylimmän johdon agendalla. Kulttuuriin vaikutetaan siten, että asioita pidetään keskustelussa mukana. Tehokkain keino on olla kiinnostunut.”

Kirjoitus on avaus vastuullisuus näkyväksi -blogisarjalle, joka tarkastelee valtionhallinnon vastuullisuusraportointia erilaisista näkökulmista ja antaa äänen eri toimijoille.

Kirjoittaja

Netta Jakola

Vastuullisuusasiantuntija, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *