Koronavuosi 2020 kasvatti valtionhallinnon työtekijöiden työmäärää

Vuoden 2020 lopussa valtionhallinnossa työskentelevillä oli erityyppisissä työaikapankeissa ja liukumasaldoina kaikkiaan noin 1 259 934 työtuntia. Tehollisiksi henkilötyövuosiksi muunnettuna tuntimäärä vastaa lähes 680 henkilötyövuotta, kokonaishenkilötyövuosina mitattavaa työpanosta kertyy puolestaan reilut 1 110. Valtiohallinnon työaikapankeissa ja liukumasaldoissa oli siis vuoden 2020 päättyessä talletettuna tehtyä työtä lähes kaksinkertainen määrä esimerkiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) koko vuoden 2020 HTV-toteumaan (627 kokonaishenkilötyövuotta) verrattuna.

Valtionhallinnossa työskennellään hyvin monenlaisissa tehtävissä, minkä vuoksi käytössä on kolme erilaista työaikamuotoa. Ministeriöissä sekä muualla valtionhallinnon hallinto- ja asiantuntijatehtävissä noudatetaan virastotyöaikaa, jossa säännöllinen työaika on pääsääntöisesti 7,25 tuntia päivässä ja 36,25 tuntia viikossa. Virastojen muissa ammattitehtävissä sovelletaan viikkotyötä, jossa työpäivän pituus voi vaihdella, mutta säännölliseksi työajaksi muodostuu 38,25 tuntia viikossa. Työtehtävissä, jotka edellyttävät jatkuvaa läsnäoloa viikonpäivästä ja vuorokaudenajasta riippumatta, on käytössä jaksotyö, jossa säännölliseksi työajaksi on sovittu 114,75 tuntia kolme viikon laskentajaksossa. Tuntien tarkempi sijoittuminen laskentajakson sisällä määritellään paikallisesti työpaikkakohtaisissa työvuoroluetteloissa.

Vuonna 2020 työtunteja kertyi kolmannes edellisvuotta enemmän

Hallinnonalat ja virastot soveltavat keskenään hyvin erilaisia periaatteita myös työaikapankkien saldorajoihin sekä liukumasaldojen leikkaantumisiin, joten niiden tuntisaldoja ei voi verrata suoraan toisiinsa. Monella tavoin poikkeuksellinen vuosi 2020 näyttää kuitenkin kokonaisuutena kasvattaneen valtionhallinnon työntekijöiden työmäärää ainakin työtuntikertymien perusteella.

Työaikapankkeihin sekä liukumasaldoihin kertyi koko valtiohallinnon tasolla vuodessa lisää tunteja lähes kolmannes vuoden 2019 loppuun verrattuna ja samalla rikkoutui miljoonan tunnin raja. Kasvu oli aiempiin vuosiin verrattuna huomattavaa, koska esimerkiksi edellinen vuosi 2019 kasvatti työaikapankkeja ja liukumasaldoja noin 10 prosenttia ja vuosi 2018 vain vajaat 5 prosenttia.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *