Koronavirus toi Valtiokonttorille uuden tehtävän yritysten kustannustuen maksajana

Keväällä koronavirus ja sen myötä asetetut rajoitukset mullistivat ihmisten elämän. Samalla lamaantui monen yrityksen toiminta. Avun tarve oli huutava. Hallitus teki toukokuussa 2020 linjauksen kustannustuesta yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi.

Kustannustuen maksaminen annettiin Valtiokonttorin tehtäväksi. Viraston oli nopealla aikataululla pystytettävä uusi sähköinen palvelu ja sitä tukevat toiminnot. Palvelu saatiin avattua heinäkuun alussa, vain kuusi viikkoa lain hyväksymisen jälkeen.

Uusi palvelu tehtiin viranomaisten ja palveluntoimittajien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Palvelussa hyödynnetään viranomaisten jo aiemmin keräämiä tietoja, jotta hakemuksen tekeminen on mahdollisimman helppoa. Esimerkiksi Verohallinnon järjestelmistä saadaan tiedot yrityksen liikevaihdosta ja Tulorekisteristä taas tieto maksetuista palkoista. Digi- ja väestötietoviraston kanssa toteutettiin palveluun Suomi.fi-tunnistautuminen. Julkishallinnon tiedolla johtamista edistävän Tietokiri-hankkeen analyytikot olivat laatimassa tilastoja ja analysoimassa tietoja palvelun ja ministeriöiden tarpeisiin.

Hakemusten käsittely on ollut hyvin nopeaa. Kustannustukeen oikeutetut yritykset ovat saaneet tuen tililleen muutamassa päivässä hakemuksen jättämisestä.

Tukea maksettu lähes 83 miljoonaa euroa

Lakiesityksen mukaan kustannustuen tavoitteena on vähentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää turvaamalla yritystoiminnan jatkuvuutta ja ylläpitämällä taloudellista tuotantokapasiteettia.

Lain mukaan yritykselle myönnettävän kustannustuen tulee olla vähintään 2 000 euroa, jotta se maksetaan. Tuen maksimimäärä on 500 000 € yritystä kohti.  Lain mukaan tukea ei voida myöntää, jos yrityksen koko vertailukauden liikevaihto on yhteensä alle 20 000 euroa.

Yritysten kustannustukea on 21.8.2020 klo 13.00 mennessä maksettu 82 646 004 euroa. Myönteisen tukipäätöksen on saanut kaiken kaikkiaan 2 453 yritystä. Eniten tukea on myönnetty keskikokoisille, 10 – 249 henkeä työllistäville yrityksille, joille tuesta on maksettu 48 366 245 euroa (59 %).

Toimialoista suurimpina saajina ovat olleet

  • majoitus (8 milj. euroa),
  • tukku- ja vähittäiskauppa (yht. 14 milj. euroa) ja
  • urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut (5,8 milj. euroa).

Saapuneista hakemuksista 72 % on hylätty

Tähän mennessä hakemuksia on tullut yhteensä yli 9 200, mutta hakemuksista noin 72 % on hylätty.

Suurimpana hylkäysten syynä (55 %) on se, että tuki jää alle 2000 euron. Toiseksi suurin (30 %) hylkäyspäätöksen syy on se, että joko yrityksen liikevaihto vertailukaudella oli alle 20 000 euroa tai liikevaihdon pudotus vertailukauteen nähden alle 30 %.

Yritykset voivat hakea kustannustukea 31.8.2020 saakka. Sen jälkeen on aika analysoida palvelun onnistumista kokonaisuudessaan.

Lisätietoa:

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *