Koronakriisi näkyy valtiontaloudessa – elokuussa tuotto- ja kulujäämä oli n. 6,3 miljardia miinuksella

Koronakriisin vaikutus näkyy selvästi valtiontalouden tunnusluvuissa. Elokuussa 2020 esimerkiksi valtion eliminoitu tuotto- ja kulujäämä oli -6 265 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2019 samaan aikaan oli 38 miljoonaa euroa. Tähän vaikutti erityisesti verotulojen lasku ja siirtotalouden kulujen kasvu.

Verojen ja veronluoteisten maksujen kertymä on laskenut 9 prosenttia (-2,7 mrd. euroa) verrattuna viime vuoden elokuun lopun tietoihin. Verojen ja veronluonteisten maksujen kertymä oli elokuun 2020 lopussa n. 28,5 miljardia euroa.

Siirtotalouden kulujen kertymä oli elokuun 2020 lopussa n. 31,8 mrd. euroa. Kasvua oli 13 prosenttia verrattuna viime vuoden samaan ajankohtaan. Esimerkkejä siirtotalouden kuluista ovat esimerkiksi kunnille ja sosiaaliturvarahastoille maksettavat valtionosuudet ja -avustukset. Eniten ovat kasvaneet siirtotalouden kulujen kertymä paikallishallinnolle, valtionhallinnolle, sosiaaliturvarahastoille ja elinkeinoelämälle.

Koronaviruksen vaikutuksia on havaittavissa valtion tilijaottelun eri momenteilla, mutta niiden käyttö on vaikeasti erotettavissa momentin tavanomaisesta käytöstä. Vaikutukset näkyvät varsinkin työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtioneuvoston kanslian ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulujen kasvuina.

Yrityksille eri muodoissa suunnattu tuki on kasvattanut työ- ja elinkeinoministeriön kuluja n. 1 210 miljoonaa euroa edellisen vuoden elokuun tilanteeseen verrattuna. Työttömyysetuuksien, vuorottelukorvausten, asumistuen ja perustoimeentulon valtionosuudet ovat kasvattaneet sosiaali- ja terveysministeriön kuluja n. 707 miljoonaa euroa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön kustannuksissa oli havaittavissa koronan vaikutuksia. Muun muassa perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, vapaan sivistystyön, lukiokoulutuksen ja yliopistojen valtionrahoituksen osuus kasvoi n. 237 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Valtiokonttori tuottaa tietoa valtiontaloudesta

Valtiokonttorin yhtenä tehtävänä on ohjata valtion taloushallintoa sekä tuottaa tietoa valtiontalouden tilasta. Valtiokonttori kokoaa valtion taloustiedot ja tekee niistä erilaisia raportteja ja analyyseja yhteiskunnan toimijoiden käyttöön. Valtiontalouden kuukausitiedotteelta jokainen voi tarkastella talouden kehitystä.

Tilaa Valtiontalouden kuukausitiedote itsellesi Valtiokonttorin verkkosivuilta >

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *