Palvelumuotoilu tutuksi eOppiva-koulutuksen avulla

Valtiolla ja julkisella sektorilla tehdään paljon ja monenlaisia muotoiluprojekteja. eOppivan uudessa, kaikille avoimessa Palvelumuotoilun perusteet koulutuksessa pääsee asiaan tutustumaan teoriatiedon lisäksi oikeiden case-esimerkkien kautta. 

  • Mitä tapahtui kun Digi- ja väestövirasto alkoi tutkimaan läheisen kuolemaa palvelumuotoilun menetelmin? 
  • Entäpä mitä tehtiin KEHA-keskuksen Design Jameissa? 
  • Miten Maahanmuuttovirastossa hyödynnetään palvelumuotoilua? 
  • Miksi seurakuntayhtymässä palvelumuotoillaan? 

Muun muassa näihin ja moniin muihinkin kysymyksiin löytyy vastaus koulutuksesta. Oppijoilta onkin tullut jo paljon kiittävää palautetta oikeiden case-esimerkkien tuomisesta koulutukseen.

“Kokonaisvaltainen ja hyvin perusteellinen kuvaus ja esittely palvelumuotoilusta. Malliesimerkit ja case-tilanteiden kuvaukset syvensivät ymmärrystä asiasta” (Oppijapalaute)

Olipa todella miellyttävä ja keveä kokemus ja kokonaisuus, uudenlainen kaikessa tiiviydessään. Esiintyjät olivat iloisia ja inspiroivia. Itselleni palvelumuotoilu ei ole ihan uutta, mutta tämä vahvisti omaa käsitystä ja antoi jonkin verran lisävinkkejä. Kokemuksia oli lyhyiden videoiden kautta kiva kuulla. Tykkäsin!(Oppijapalaute)

Design-ajattelu rohkaisee kokeilemaan ja tekemään yhdessä

Koulutuksessa ei keskitytä pelkästään palvelumuotoilun erilaisiin menetelmiin ja työkaluihin, vaan tavoitteena on, että oppija ymmärtää myös sen, mistä design-ajattelussa on kyse. Muotoiluprojektin ostaminen tai siihen osallistuminen on kaikille helpompaa, jos tekemistavasta on yhteinen ymmärrys.   

Vaikka valtiolla tehdään paljon erilaisia palvelumuotoiluprojekteja, suurin osa niistä toteutetaan virastoissa joko sisäisenä kehittämisenä tai viraston omassa asiakasrajapinnassa. Koko valtiota koskevia poikkihallinnollisia projekteja, jossa olisi mukana asiantuntijoita monesta eri virastosta, on vähemmän.

Yhteiskehittämisen konkreettiset työkalut & työtavat hakevat vielä valtiolla muotoaan, mutta erilaisten kokeilujen kautta niihinkin löytyy parhaat toimintatavat. Hyviä esimerkkejä poikkihallinnollisista muotoiluprojekteista ovat esimerkiksi Monipaikkainen ja paikkariippumaton valtionhallinto -hankkeen lopputulos Uuden ajan työ valtiolla sekä Aurora AI:n osaamisen kehittämisen projekti.

Myös Palvelumuotoilun perusteet -koulutus tehtiin yhteiskirjoittamisprojektina Julkismuotoilijat -yhteisön kautta. Käsikirjoitus avattiin kaikille julkismuotoilijoille vapaasti muokattavaksi, ja vaikka työtä johtikin eOppivan tuotantotiimi, osallistui siihen myös joukko julkisen sektoirn palvelumuotoilijoita. 

Minulle suurin anti oli yhteiskehittämisen idea eli osallistetaan mahdollisimman monelta eri alalta ihmisiä mukaan. Kurssi ruokki innostustani rohkeuteen ja avoimuuteen!(Oppijapalaute)

Epäonnistumisten jakaminen ja niistä oppiminen

Koulutuksessa on myös paljon tykätty osio “Parhaat mokat”, jossa palvelumuotoilun asiantuntijat kertovat omia muotoilumokiaan. Muotoiluprojekteissa “mokat” tai harha-askeleet kuuluvat luonnollisena osana prosessiin, ja niistä avoimesti kertominen on osa palvelumuotoilijan ammatti-identiteetin kasvua. 

Omien mokien kertominen koko maailmalle omilla kasvoillaan ja nimellään ei ole itsestäänselvää.

Valtionhallinnossa tarvitaan vielä paljon kulttuurinmuutosta asian tiimoilta: oli erittäin vaikea saada ketään valtiolta jakamaan mokiaan, kun taas yksityisellä sektorilla asiassa ei nähty mitään kummallista.

Koulutusmateriaali oli hyvin suunniteltua, selkeää ja tarkoituksenmukaista. Videot ja varsinkin ”moka”-osuus oli valaiseva, haastateltujen antamat vinkit olivat arvokkaita.(Oppijapalaute)

Digitaalisilla koulutuksilla vaikuttavuutta ja tehokkuutta

Palvelumuotoilun perusteet on jo ensimmäisen julkaisukuukauden aikana kerännyt melkoisen määrän oppijoita: Aloitussivulla on käynyt yli 5500 vierailijaa, ja koulutuksen on aloittanut reilusti yli 1000 oppijaa. Aika monta lähikoulutusta saisi järjestää, että pääsisi samoihin osallistujamääriin ja vaikuttavuuteen: tarkalleen ottaen kuukauden jokaisena arkipäivänä pitäisi vetää 50 hengen koulutus.

Onko digikoulutus yhtä tehokas oppimisen tapa tai saavutetaanko sillä samanlaisia oppimistuloksia kuin kasvotusten tapahtuvan koulutuksen avulla? Tutkimusten mukaan kyllä.

Toisaalta digi- ja lähitoteutuksia ei ole tarkoituksenmukaista vertailla: kumpiakin tarvitaan.

Useimmiten digikoulutus toimii hyvänä pohjana jonkin asian perusteisiin tutustumiseen, mutta syvällisempi oivaltaminen, oppiminen ja soveltaminen tapahtuvat vasta reflektion, kokeilemisen ja vuorovaikutuksen kautta. 

Sopisiko palvelumuotoilu oman työsi kehittämishaasteisiin?

Ammattilaisen johtama, yhteiskehittämiseen perustuva palvelumuotoiluprojekti on erinomainen tapa oppien syventämiseen ja jonkin asian kehittämiseen uudesta näkökulmasta. Valtionhallinnon in-house yhtiö HAUS kehittämiskeskus tarjoaa erilaisia muotoilutuotteita muotoilumakupaloista aina strategiseen designiin.

Jos kiinnostuit ja haluat kokeilla, ota yhteyttä, niin mietitään yhdessä, olisiko palvelu- tai oppimismuotoiluprojekti sopiva ratkaisu oman työsi kehittämishaasteisiin.

Kirjoittaja

Saara Saarinen

Johtava asiantuntija, HAUS kehittämiskeskus Oy

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *