Hyppää sisältöön
Lämmintä dataa kovien faktojen rinnalle

Tämän tekstin taustalla ovat ajatukset, jotka heräsivät Sitran kesäkuussa ennen kesälomia järjestämästä työpajapäivästä, jossa oli alustajana Nora Bateson International Bateson Institutesta. Hän kertoi ja keskustelutti warm datasta, joka tässä tekstissä..

Warm Data – tietoa, joka syntyy systeemin eri näkökulmien ja kontekstien vuoropuhelussa

Organisaatioissa mietitään parhaillaan kuumeisesti, miten ennakoida ja uudistaa toimintaa radikaalisti. Arjen työelämäajattelu ja tietotyö tapahtuvat paljolti niin sanotussa liminaalitilassa: organisaatiokontekstien ja toimijaverkostojen välimaastoissa. Olemme siirtymässä uudenlaisiin tuotteisiin, palveluihin ja toiminnan..

Ilmiölähtöisyys tulevaisuuden lähestymistapana

Joukko uteliaita ja innokkaita valtion toimijoita kokoontui toukokuun loppupuolella Hakaniemenrantaan pohtimaan asiantuntijuuden muutosta ilmiönä eri näkökulmista. Kaisa Lähteenmäki-Smith MDI:stä kuvasi ilmiölähtöisyyden tapana hahmottaa asioita osana laajempaa järjestelmää ja asiakokonaisuutta, erillisten..

Virasto toteuttamassa ympäristövastuullisuutta monin tavoin

Hypätään välillä laatikon ulkopuolelle tarkastelemaan ympäröivää maailmaa Filosofi Immanuel Kant pohti, että ymmärrys vaatii käsityksen ajasta, paikasta ja syy-seuraussuhteesta eli kausaliteetista. Kausaalisuhteita on aina ja kaikkialla, ja ne liittyvät toinen..

Muuttuuko mikään jos toimintakulttuuri ei muutu? Millaista toimintakulttuuria Sinä edistät tänään?

Olemme työstäneet verkostomaisen toimintamallin ideaalia osana VM:n asettamaa Osaamisen joustava hyödyntäminen- hanketta. Jaamme näkemyksiämme ja kokemuksiamme ”Oppivat yhteisöt ja verkostot” –blogeina, joista tässä järjestyksessään toinen. Elämme ja työskentelemme entistä hektisemmässä,..

Verkostot on uusi normaali!

Verkostot ovat tulleet valtionhallintoon jäädäkseen. Verkostoituminen on kevyt ja ketterä organisoitumisen muoto jonkin tavoitteen tai ilmiön ympärille ilman, että ihmisten täytyy siirtyä organisaatiosta toiseen. Olemme työstäneet verkostomaisen toimintamallin ideaalia osana..