HJF-verkosto juhli pitkää taivaltaan

Valtion virastojen henkilöstöjohdon kokoaminen verkostoksi vuonna 2002 oli alku tärkeälle ja tiiviille yhteistyölle. Yhteisen matkan kunniaksi järjestettiin 25.10.2022 juhlaseminaari, joka kokosi yhteen reilut 120 juhlijaa. Hybridisti toteutetussa seminaarissa muisteltiin hieman menneitä, mutta erityisesti mietittiin valtion henkilöstöjohtamisen ja myös HJF-verkoston tulevaisuutta.

(Juttu julkaistu 27.10. Palautetta osallistujilta -kohta päivitetty 25.11.)

Poimintoja upeista puheenvuoroista

Valtiovarainministeriön uusi alivaltiosihteeri Susanna Huovinen pohti verkostomaisen työskentelyn voimaa, sen tuomia synergiaetuja. HJF:n merkitystä arjen työssä vahvistaa myös se, että verkoston piiriin kuuluu tärkeinä toimijoina myös Valtion henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus Palkeet ja HAUS kehittämiskeskus Oy.

Verkoston puheenjohtajana vuosina 2012-2015 toiminut johtaja Tiina Kukkonen-Suvivuo Tuomioistuinvirastosta toi esiin, että verkoston alkumetreillä puhuttiin huoltosuhteesta, kestävyysvajeesta, tarpeesta saavuttaa vähemmällä enemmän, kilpailusta osaajista sekä  työnantajakuvasta. Vaikka vuosia on kulunut, ovat nämä meille edelleen kovin tuttuja haasteita.

Future-proof me HR:ssä tuskin voimme olla, mutta future-ready kylläkin, päätteli puheenvuorossaan OECD:n Daniel Gerson, Head of the Public Employment and Management Team. Julkisen sektorin tulee onnistua katsomaan eteenpäin, olla joustavia ja varmistaa kokemukset merkityksellisyydestä (forward-looking, flexible ja fulfilling). Gerson pohti HR:n roolia OECD:ssa tehdyn tulevaisuuden työtä koskevan tutkimuksen kautta.

Tulevaisuuden työ on jo täällä; automaatio, odotukset työlle, julkisen sektorin ikääntyvä henkilöstö ja yleistyvät kriisit ovat jo muuttaneet työtämme ja työympäristöämme. HR-ammattilaisten tulee toimia tiiviissä yhteistyössä muiden osaajien kanssa. Siten voimme varmistaa ettei asiat ”vain tapahdu” meille, vaan että olemme itse vaikuttamassa siihen mitä ja miten asiat tapahtuvat. Esimerkiksi teknologinen muutos ei onnistu ilman valtavaa muutosta ihmisissä. Vahvat verkostot auttavat tässäkin ja ne tulee rakentaa ennen kriittistä tarvetta niille – ”You cannot exchange business cards in an hurricane”

Daniel Gersonin puheenvuoron jälkeisellä kommenttikierroksella nousivat keskusteluun mm. digitaalisen infrastruktuurin ja digitaalisten palveluiden turvallisuus kriisien aikoina sekä hallinnon ydinkompetenssien tunnistaminen ja sen pohdinta, mitkä niistä tulee säilyttää organisaatiolla itsellään ja mitä voisi ehkä ainakin osittain hankkia ulkoa. Samoin mietittiin miten kasvattaa käytännössä hallinnolta vaadittavaa resilienssiä.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura jakoi ajatuksiaan henkilöstöjohtamisen merkityksestä ylimmän johdon työssä. Hän totesi johtajana tukeutuvansa HR-ammattilaisten osaamiseen ja näkemykseen. Kommentin jälkeen olikin hedelmällinen hetki päättää tilaisuus miettimällä henkilöstöjohtamisen ja HJF-verkoston tulevaisuutta. Verkoston puheenjohtaja Kati Pärnänen kutsui muutaman kollegan keskustelemaan teemasta kanssaan. Ainakin nämä tulivat keskustelun aikana mainituiksi: tarve HJF-verkostolle HR-ammattilaisten työssä edelleen kasvava, tärkeää koko valtionhallinnon tasoinen yhteinen tekeminen, opetellaan ”epäjatkuvuuskohtien” ennakointia, kasvatetaan ja hyödynnetään kuvittelukykyä, kiinnitetään huomiota eri asioiden välisten yhteyksien ja substanssin ymmärtämiseen sekä ”teemojen ja tarpeiden pallotteluun” Valtion työmarkkinalaitoksen (VTML) kanssa.

Livekuvittaja kiteytti pohdintoja piirroksiin

Kokosimme seminaaria varten muistoja matkan varrelta erilliseen tiedostoon:
HJF 20v Agenda ja muistot

Aulassa oli jaossa Digivalmennuskortteja. Teams-osallistujat voivat tilata itselleen pakan osoitteesta: digiosaaminen.vm@gov.fi tai tutustua sähköisiin versioihin tällä sivustolla olevan artikkelin avulla.

Korttien käytöstä pidetään kaksi infotilaisuutta: pe 9.12. ja ti 17.1., molemmat klo 8.15 – 9. Saat kalenterikutsun niihin lähettämällä viestin yllä mainittuun sähköpostiin.

Palautetta osallistujilta

  • Hieman jäin pohtimaan sitä, mikä on HJF:n jäsenten ja kunkin organisaation muun johdon välinen yhteys. On kai ikuisuuskysymys, miten HR-johto saa johtoryhmien kanssa aikaan sellaisen yhteistyön, että mennään samaan suuntaan ja jatkuvasti lisätään toinen toistemme ymmärrystä.
  • Mitä ylin johto erityisesti odottaa sellaista, mitä ei vielä riittävästi saa HR:stä? Minkälainen HR-johdon toiminta on johdon kokemuksen mukaan parhaiten edistänyt tätä yhteistyötä? Minkälaisia yhteistyön malleja tai käytäntöjä eri virastoilla on?

HJF-verkoston merkitys minulle?

  • Sparrailu ja kehittämistyön tuki
  • Tärkeä linkki valtion HR-johdon tehtävissä toimivien välillä. Kiitos, että tämä verkosto on olemassa : )
  • Paljon hyödyllistä tietoa, huomaa, että toisillekin tulee kaikenlaista vastaan…ja verkostosta saa selkänojaa!
    .

Voit seurata verkoston toimintaa somessa mm. #HJF ja #valtionHR

Kirjoittaja

Marjaana Laine

Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *