Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa

Tehokkaampien ihmislähtöisten palveluiden, toimintatapojen ja prosessien luominen nojautuu vahvasti digitalisaatioon. Tämä vaatii organsaation osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattamista. Vaan minkä osaamisen ja millaisten kyvykkyyksien? Vastauksien etsinnässä auttaa Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa -ajatusmalli ja sen pohjalta laadittavat Osaatko uida digitalisaatiossa? -valmennuskortit. 

Mistä digitalisaatiossa on kyse?

Digitalisaatio on toiminnan uudistamista ja kehittämistä tietotekniikan keinoin. Julkisen hallinnon toiminnan kehittämiseen liittyy nykyään lähes aina digitalisaatiota.

Julkisen sektorin rooli digitaalisen toiminnan mahdollistamisessa on huomattava. Todellinen yhteiskunnan digitalisaatio onkin organisaatio­rajoja ja toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palveluiden ja palvelumuotojen synnyttämistä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Kummankin sektorin on edistyttävä suurin piirtein samassa tahdissa.

Julkisen hallinnon toimintaympäristö muuttuu ja muutoksen keskiöön asettuu teknologian sijasta ihminen. Yhteiskunta toimii yhä enenevissä määrin datan, informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Muutoksessa huolehditaan ihmisten hyvinvoinnista ja todellisten palvelutarpeiden tunnistamisesta hyvän hallinnon ja yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti. Osaaminen korostuu.

Ajatusmalli tarjoaa yhteisen kielen osaamisille

Valtiovarainministeriössä laadittu ”Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa” -ajatusmalli tarjoaa laajasti ymmärretyn tavan jäsentää digitalisaation edellyttämää osaamista ja kyvykkyyttä julkisessa hallinnossa. Malli laadittiin 2016, mutta viime vuoden aikana sitä päivitettiin yhteistyössä hallinnon kehittäjien ja digiosaajien kanssa. Ajatusmallin tavoitteena on tarjota ”yhteinen kieli” tai teoriakehikko osaamisille ja niiden sisällöille.

Esitystapoja on kaksi; perinteisempi kalvosarja, joka syntyi päivitystä tehtäessä, sekä Valtiokonttorin data-analyytikkojen avustuksella luotu interaktiivinen ”digiosaamiskiekko”.

Digiosaamiskiekko (vielä luonnos)

Tutustu osaamisiin klikkailemalla kiekon eri alueita. (Jos kiekko ei näy, koeta pienentää hetkeksi ruutunäkymäsi kokoa.)

Kalvosarja

Kalvoilla on sama ydinsisältö kuin digiosaamiskiekossa. Kalvot tarjoavat kokonaiskuvan; kaikki osaamiset esitetään loogisessa järjestyksessä ryhmitettynä omille kalvoilleen. Kalvopaketissa esitetään myös päivitystyöhön liittyvää taustaa.

Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa -ajatusmalli (pdf, päivitetty 5.7.2021)

Osaatko uida digitalisaatiossa? -valmennuskortit keskustelua herättelemään

Ajatusmalli itsessään ei riitä. Se kiinnostaa lähinnä kehittämisen ammattilaisia. Tärkeintä on, että organisaatiot tai sen valitut osat/ryhmät saadaan keskustelemaan digitalisaatiosta ja siihen liittyvän osaamisen tilasta. Sekä tunnistamaan tärkeimpiä kehittämiskohteitaan ja niiden vaatimia toimia. Tällaista dialogia helpottamaan on työn alla valmennuskortit.Esimerkkejä pilotoitavista digivalmennuskorteista (piirrokset Ari Vannas: arivannas.fi)

”Osaatko uida digitalisaatiossa?” -valmennuskorttien ensimmäistä versiota pilotoidaan juuri nyt. Kerromme pilotointikuulumisia päivittämällä mm. tätä artikkelia. Mikäli omaa organisaatiotasi kiinnostaisi pilotoiminen, ole yhteydessä digiosaaminen@vm.fi. Valmennuskorttien luomisessa meitä konsultoi Susanna Sankala. Susanna osallistuu myös korttien pilotointiin.

Kiinnostaako oman osaamisen arviointi?

Emme omassa työssämme keskity yksilön osaamisen arviointiin testaamalla. Mikäli testaaminen kiinnostaa, kannattaa sinun tutustua ainakin näihin vapaasti käytössä oleviin digitesteihin:

  • MyDigiSkills
    MyDigiSkills auttaa sinua ymmärtämään paremmin digitaalisten taitojesi tasoa. Testi mittaa tietoa, taitoa ja asennetta kaikilla DigCompin – eli Euroopan kansalaisten digitaalisen osaamisen kehyksen – viidellä osa-alueella. Varaa testin tekemiseen noin 20 minuuttia. Saat lopussa raportin digitaalisten taitojesi tasosta.
  • The Digital Competence Wheel
    Digitaalisen osaamispyörän tarkoituksena on antaa yleiskatsaus siitä, mitä digitaalisia taitoja on olemassa ja mitä olisi parannettava sekä miten merkityksellisimpiä digitaalisia taitoja voidaan parantaa. Digitaalisen osaamisen pyörän on kehittänyt tanskalainen digitalisointi- ja digitaalikoulutuskeskus (Center for Digital Dannelse). Työkalu perustuu EU:n tutkimushankkeeseen DIGCOMP.