Digivalmennuskortit VM 2021

Digiosaaminen julkisessa hallinnossa

Tehokkaampien ihmislähtöisten palveluiden, toimintatapojen ja prosessien luominen nojautuu vahvasti digitalisaatioon. Tämä vaatii organisaation osaamisen ja kyvykkyyksien kasvattamista. Vaan minkä osaamisen ja millaisten kyvykkyyksien? Vastauksien etsinnässä auttaa Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa -ajatusmalli.

Mistä digitalisaatiossa on kyse?

Digitalisaatio on toiminnan uudistamista ja kehittämistä teknologiaa ja tietoa hyödyntäen. Unohtamatta oppimisen ja organisaatiokulttuurin muutoksen tärkeyttä. Julkisen hallinnon toiminnan kehittämiseen liittyy nykyään lähes aina digitalisaatiota.

Julkisen sektorin rooli digitaalisen toiminnan mahdollistamisessa on huomattava. Todellinen yhteiskunnan digitalisaatio onkin organisaatio­rajoja ja toimintatapoja rikkovaa, asiakaslähtöistä uusien palveluiden ja palvelumuotojen synnyttämistä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden yhteistyönä. Kummankin sektorin on edistyttävä suurin piirtein samassa tahdissa.

Julkisen hallinnon toimintaympäristö muuttuu ja muutoksen keskiöön asettuu teknologian sijasta ihminen. Yhteiskunta toimii yhä enenevissä määrin datan, informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Muutoksessa huolehditaan ihmisten hyvinvoinnista ja todellisten palvelutarpeiden tunnistamisesta hyvän hallinnon ja yleisten oikeusperiaatteiden mukaisesti. Osaaminen korostuu.

Ajatusmalli tarjoaa yhteisen kielen osaamisille

Valtiovarainministeriössä laadittu Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa -ajatusmalli tarjoaa laajasti ymmärretyn tavan jäsentää digitalisaation edellyttämää osaamista ja kyvykkyyttä julkisessa hallinnossa. Malli laadittiin 2016, mutta vuonna 2020 sitä päivitettiin yhteistyössä hallinnon kehittäjien ja digiosaajien kanssa. Ajatusmallin tavoitteena on tarjota ”yhteinen kieli” tai teoriakehikko osaamisille ja niiden sisällöille.

Kuvassa esitetään digitalisaation edellyttämän osaamisen jakautuminen työelämäkompetensseihin, perusosaamisiin ja erityisosaamisiin

Kalvosarja

Ajatusmalli on esitetty oheisessa kalvosarjassa. Kalvot tarjoavat kokonaiskuvan; kaikki osaamiset esitetään loogisessa järjestyksessä ryhmitettynä omille kalvoilleen. Punaisena lankana rooliajattelu. Kalvopaketissa esitetään myös päivitystyöhön liittyvää taustaa.

Digitalisaation edellyttämä osaaminen julkisessa hallinnossa -ajatusmalli (pdf, päivitetty 5.7.2021)

Digivalmennuskortit keskustelua herättelemään

Ajatusmalli itsessään ei riitä. Se kiinnostaa lähinnä kehittämisen ammattilaisia. Tärkeintä on, että organisaatiot tai sen valitut osat/ryhmät innostuvat keskustelemaan digitalisaatiosta ja siihen liittyvän osaamisen tilasta. Sekä tunnistamaan tärkeimpiä kehittämiskohteitaan ja niiden vaatimia toimia.

Tällaista dialogia helpottamaan on laadittu valmennuskortit. Ne on julkaistu 5.11.2021 täällä Valtiolla.fi-palvelussa. Niistä on olemassa myös printtiversiot. Lue lisää digivalmennuskorteista

Digivalmennuskorttiviuhka
Kuva: Muutama esimerkki digivalmennuskorteista

Kuva: Ajatusmallin tiivistys on mukana digivalmennuskorteissa

Kuva: Digitaalisen osaamisen vahvuus (mukaeltu Euroopan komission DigComp2.1-materiaalista)

Kiinnostaako oman osaamisen arviointi?

Emme omassa työssämme keskity yksilön osaamisen arviointiin testaamalla. Mikäli testaaminen kiinnostaa, kannattaa sinun tutustua ainakin näihin vapaasti käytössä oleviin digitesteihin:

  • MyDigiSkills
    MyDigiSkills auttaa sinua ymmärtämään paremmin digitaalisten taitojesi tasoa. Testi mittaa tietoa, taitoa ja asennetta kaikilla DigCompin – eli Euroopan kansalaisten digitaalisen osaamisen kehyksen – viidellä osa-alueella. Varaa testin tekemiseen noin 20 minuuttia. Saat lopussa raportin digitaalisten taitojesi tasosta.
  • The Digital Competence Wheel
    Digitaalisen osaamispyörän tarkoituksena on antaa yleiskatsaus siitä, mitä digitaalisia taitoja on olemassa ja mitä olisi parannettava sekä miten merkityksellisimpiä digitaalisia taitoja voidaan parantaa. Digitaalisen osaamisen pyörän on kehittänyt tanskalainen digitalisointi- ja digitaalikoulutuskeskus (Center for Digital Dannelse). Työkalu perustuu EU:n tutkimushankkeeseen DIGCOMP.


Kuva: Marjaana Laine ja Heidi Torro valtiovarainministeriöstä Mikro-Oppivan (eOppiva.fi) kuvauksissa

Marjaana Laine ja Heidi Torro
digiosaaminen.vm@gov.fi