Valtioneuvosto lukuina – Case: Valtioneuvoston kanslia

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Tavoitteena oli läpivalaista valtioneuvoston resurssitilannetta talous- ja henkilöstötietojen osalta sekä tuottaa tietoa valtioneuvoston voimavaroista ministeriöiden yhteisesti hyödynnettäväksi.
 • Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun ministeriökohtaista talous- ja henkilöstötietoa koottiin visualisoinneilla yhteen.
 • Kartoituksella haluttiin tuoda esille myös mahdollisia yhteisiä kehittämiskohteita tiedon vertailtavuuden ja tasalaatuisuuden parantamiseksi, joka samalla tukisi tiedolla johtamista valtioneuvostotasolla.

Mitä tehtiin?

 • Valtioneuvoston perustiedot meno- ja henkilöstörakenteesta, työajasta ja henkilöstön työkyvystä koottiin vuorovaikutteisiin visualisointeihin.
 • Kartoitus laadittiin Microsoftin Power BI -raportointi- ja analysointipalvelulla ja visualisoinnit valtioneuvoston kanslialle tuotti Valtiokonttori.
 • Aineistot kerättiin valtion yhteisistä tietojärjestelmistä Tahtista (työnantajan henkilöstötietojärjestelmä), Netrasta (valtion raportointipalvelu) ja Kiekusta.
 • Kartoitus on julkaistu valtioneuvoston yhteisessä intranetissä (Kampus) ja ne ovat kaikkien ministeriöiden työntekijöiden katsottavissa ja hyödynnettävissä.

Tulokset?

 • Kartoitus tuo esille ministeriökohtaisia erityispiirteitä mm. työajan kohdentamisen ja henkilöstötietojen luokittelun osalta.

Mitä seuraavaksi?

 • Kartoitus sai positiivisen vastaanoton valtioneuvostossa ja siihen kootut tiedot on päätetty päivittää vuosittain. Keväällä tehty päivitys vuoden 2017 tietoihin sisältää uutena osa-alueena osaamisen kehittämisen.
 • Jatkokehittämisen osalta suurin mielenkiinto kohdistuu siihen, miten kerättävien tietojen tasalaatuisuutta, vertailtavuutta ja hyödynnettävyyttä saadaan kehitettyä. Tämä edellyttää tietojen analysoinnin ja tunnuslukujen kehittämistä sekä kartoituksen valmistumisen aikajänteen terävöittämistä.

Haluatko kuulla lisää? Ota meihin yhteyttä:

 • Valtioneuvoston kanslia, henkilöstö- ja taloustoimiala, neuvotteleva virkamies Meri-Tuulia Pitkänen (taloustiedot) ja neuvotteleva virkamies Selena Savo (henkilöstötiedot)
 • Valtiokonttori, Tiedolla johtamisen tuki, analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri