Työajankohdennustiedon laadun analysointi  – case Rise

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

  • Rikosseuraamuslaitos halusi parantaa työajan kohdentamisen laatua ja kehittää raportointia.
  • Selvitettiin laatuongelmien taustalla olevia tekijöitä ja huomattavaa kohdentamatta jäävän työajan määrää.
  • Samalla pilotoitiin yleisemminkin tiedon laadun automaattista arviointia ja ongelmien tunnistamista.

Mitä tehtiin?

”Lähestymistavassa on paljon potentiaalia. Sitä kannattaa kehittää eteenpäin yhdessä tutkittavan organisaation kanssa,” kertoo Harry Anttila, Rikosseuraamuslaitos.

  • Palkeet kartoitti työajan kohdentamista jakopalkkatietojen avulla, joita analysoimalla saatiin kuva kohdentamatta jätetyistä työajoista.
  • Analyysissa verrattiin henkilön ja hänen verrokkiryhmänsä viikon aikaista työajanjakaumaa. Mikäli henkilön jakauma oli merkittävästi poikkeava verrokkijakaumasta, luokiteltiin henkilön työajankirjauksen laatu poikkeavaksi.

Tulokset

  • Muodostettiin näkemys mistä kohdentamaton työaika johtuu.
  • Löydettiin henkilöitä, jotka kohdistavat työaikansa mahdollisesti väärälle toiminnolle. Esimies voi tarkistaa johtuvatko poikkeamat työnkuvasta vai onko kyseessä virheellisesti kohdistettu työaika.

Mitä seuraavaksi

  • Työajankohdennustiedon laatu vaikuttaa välillisesti mm. htv-määriin sekä niiden kohdentumiseen eri toiminnoille. Laadukkaampi kohdennustieto parantaa henkilöstöjohtamista ja talouden suunnittelua.
  • Kehitetyillä menetelmillä työajankohdennustiedon laatuongelmiin voidaan kiinnittää huomiota nopeammin ja tehokkaammin.

 

Haluatko kuulla lisää tai keskustella mahdollisesta yhteistyöstä?

Ota meihin yhteyttä:

Heikki Asikainen,
Palkeet
0295 50 3310
heikki.asikainen (at) palkeet.fi

tai:

analysointipalvelut (at) palkeet.fi

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri