Valtioneuvoston linna.

Valtiokonttorista tukea ministeriöille tiedon analysointiin ja visualisointiin

Tietoa ja sen pohjalta muodostettuja näkemyksiä on tarjolla aina vain enemmän. Myös ministeriöissä eletään valtavan tietotulvan keskellä ja eri näkökulmien huomiointi on erittäin vaativaa.

Apua tiedon käsittelyyn ja analysointiin on kuitenkin tarjolla. Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan lisäksi Valtiokonttorin analysointi- ja raportointipalvelut tarjoavat ministeriöille luotettavaa tietoon perustuvaa analyysia päätöksenteon eri vaiheiden tueksi.

Matti Kuivalainen.

Matti Kuivalainen kehottaa ministeriöiden asiantuntijoita olemaan rohkeasti yhteydessä Valtiokonttoriin.

”Valtiokonttorin analysointipalveluiden avulla on mahdollista syventää ja rikastaa käsitystä tietystä ilmiöstä, ja tunnistaa tätä kautta parhaat keinot haluttujen tavoitteiden saavuttamiseen”, kertoo valtiovarainministeriön valtionhallinnon kehittämisosastolla työskentelevä erityisasiantuntija Matti Kuivalainen.

Kuivalaisen mukaan yhdistelemällä ja analysoimalla tietoa, valtionhallinnon virkamiesten on mahdollista luoda uskottavampi näkymä käsiteltävään kysymykseen. Raportointipalveluiden visualisointia sekä helppoa käytettävyyttä ei myöskään pidä unohtaa, sillä jo yksistään ne auttavat omaksumaan tietoa ja lisäävät tietojohtamisen vaikuttavuutta.

Mitä eroa on valtioneuvoston kanslian tarjoamalla tutkimus- ja selvitystoiminnalla ja toisaalta Valtiokonttorin tarjoamilla analysointi- ja raportointipalveluilla?

Kuivalainen kertoo, että molemmat ovat hyviä tapoja tuoda luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. VN TEAS -hankkeet kehkeytyvät tietyn tutkimusongelman ympärille, mitä ei edellytetä analysointi- ja raportointipalveluita käytettäessä.

Iso ero on Kuivalaisen mukaan itse prosessissa. VN TEAS -hankkeita ehdotetaan valtioneuvostossa tunnistettuihin painopisteisiin ja työn ohjaukseen muodostetaan ministeriöiden virkamiehistä ryhmät. Matka ideasta valmiiseen tutkimukseen kestää jonkin aikaa. Valtiokonttorin analysointi- ja raportointipalvelut voivat antaa nopeammin tietoa päätöksentekijöille.

Milloin yhteydessä Valtiokonttoriin?

Kuivalainen kehottaa ministeriöitä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä Valtiokonttoriin silloin, kun he haluavat luotettavaa tietoon perustuvaa analyysia päätöksenteon tueksi.

”Vaikka kaikkiin kysymyksiin ei (vielä) saa vastausta analysointi- ja raportointipalveluiden kautta, kyvykkyys kasvaa koko ajan. Vasta ottamalla yhteyttä Valtiokonttoriin selviää, millaisia tietoaineistoja voisi olla käytettävissä, ja millaista lisäarvoa analysointi- ja raportointipalvelut voisivat tuottaa”, kehottaa Kuivalainen.

Valtiokonttorin analysointipalvelut ministeriöille

Valtiokonttorin uudeksi lakisääteiseksi tehtäväksi tuli 1.9.2020 alkaen analysointi- ja raportointipalveluiden tuottaminen valtioneuvostolle, eli esimerkiksi ministeriöille ja valtioneuvoston kanslialle. Palkeet taas tuottaa vastaavaa palvelua valtion virastoille.

Valtiokonttorin asiantuntijat auttavat tarvittaessa myös ministeriöiden tietojohtamisen järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä. Valtiokonttori voi myös hallinnoida tietovirtoja ja -varantoja siten, että palvelusta on saatavissa aina ajantasaiset tiedot. Valtiokonttori on tehnyt valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannoista esimerkiksi Tutkikuntia.fi ja Tutkialueita.fi-palvelut.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä: tietojohtaminen@valtiokonttori.fi

Lisätietoja

Valtiokonttori tarjoaa analysointi- ja raportointipalveluita ministeriöille
Yhteinen tietoalusta ja valtion yhteiset tiedot
Tutkihallintoa.fi
Tutkikuntia.fi
Tutkialueita.fi

Kuvat:
Matti Kuivalainen, valtiovarainministeriö
Valtioneuvoston linna, Valtioneuvoston kuvapankki