Työhyvinvointia virtuaalisella metsäkokemuksella

Valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman tarkoituksena on kehittää henkilöstöjohtamista ja parantaa työntekijäkokemusta virastorajat ylittäen. Uudistusohjelmaan kuuluvien kokeilujen kautta ideoidaan uutta ja edistetään ketterästi valtionhallinnon henkilöstöjohtamista.

Yksi uudistusohjelman hankkeista on Virtuaalimetsä-kokeilu. Hanketta vetää Museovirasto yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Virtuaalimetsä-kokeilu tuo nimensä mukaisesti virtuaalisia metsän ja luonnon elementtejä työpaikoille.

Kokeilun kautta halutaan parantaa työhyvinvointia ja luoda työympäristöjä, jotka edistävät palautumista. 

”Idea tähän lähti omista kokemuksistamme. Me kehittäjät totesimme kokevamme luonnon, ja erityisesti metsän, hyvin vahvasti hyvää tekevänä paikkana. Siitä syntyi ajatus, että se tunne ja kokemukset olisi hienoa tuoda töihin”, kertoo Museoviraston hallintopäällikkö Tiina Tähtinen

Toimitiloihin panostamalla voidaan vaikuttaa hyvinvointiin

Kokeilun ideana on tukea tietotyötä tekevien hyvinvointia ja edistää palautumista. Sen takia sen yhteydessä puhutaankin kognitiivisesta ergonomiasta. Ihmisiä halutaan auttaa palautumaan työnteon keskellä, sillä töissä ärsykkeitä ja keskeytyksiä tulee jatkuvasti. ”Meillä täytyy olla välineitä, joiden kautta saadaan tuettua työntekijöiden hyvinvointia”, Tähtinen toteaa. Hankkeen toteuttajien toiveena onkin lisätä tietoisuutta virtuaaliluonnon mahdollisuuksista, mutta toisaalta myös palautumisen tarpeesta. 

”Heti alusta alkaen suunnittelussa on ollut mukana Senaatti-kiinteistöt, joka tuottaa toimitilapalvelut valtion virastoille ja ministeriöille. Olemme toteuttaneet kokeilua vahvassa yhteistyössä”, Tähtinen kertoo. Tähtisen mukaan toimitila-asiat ovat tärkeä seikka työhyvinvoinnin edistämisessä. ”Toimitila-asiat on pakko ottaa huomioon, sillä niiden kautta voidaan merkittävästi vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin”, hän toteaa.  

Tutkimustulokset liputtavat virtuaaliluonnon puolesta

Koska orgaanisten luontoelementtien tuominen työpaikoille voi olla haastavaa, kokeilua päätettiin lähteä edistämään virtuaalisin elementein. Hankkeen taustalla vaikuttaakin lisäksi Luonnonvarakeskuksen tutkimustyö, josta saatiin vahvistusta sille, että virtuaalinen luontokokemus vaikuttaa positiivisesti ihmisten palautumiseen. 

 ”Meidät yllätti, että virtuaalisen metsäluonnon vaikutuksista on tehty niinkin paljon tieteellistä tutkimusta. Siksi jätimme mittaamisen kokeilun ulkopuolelle, ja hyödynnämme sen sijaan Luonnonvarakeskuksen tuoreita tutkimustuloksia”, Tähtinen valottaa.

Tutkimustulosten mukaan virtuaaliluonto edistää palautumista jo hyvin lyhyen altistusajan jälkeen. 

Etenkin metsämaiseman katselu ja luonnonäänien kuuntelu on todettu tehokkaiksi rentouttajiksi. Kokemusta voidaan täydentää esimerkiksi valoin, värein, videokuvin ja orgaanisin elementein. Luontoelementtejä voi tuoda esimerkiksi neuvotteluhuoneisiin tai työntekijöiden omille työpisteille.

Erilaiset elementit toteuttamisen apuna

Hankkeen ajatuksena on kuvata valmiit konseptit siitä, miten virtuaaliluontoa voisi työpaikoilla hyödyntää. Tarkoitus on luoda alustava konsepti ja toimintamalli siitä, miten virtuaaliluonnon kanssa voisi edetä. Virastot voivat hyödyntää sitten niitä omien edellytystensä mukaisesti”, Tähtinen kuvailee. 

Konkreettisia ideoita hankkeen toteuttamiseen saatiin esimerkiksi vierailulta Luonnonvarakeskuksen Metla-taloon Joensuussa. ”Siellä on neuvotteluhuone, jossa metsäympäristö on toteutettu hyödyntämällä virtuaalisia elementtejä. Siellä koimme esimerkiksi elävästi luonnonmateriaalilta näyttävän lattiamaton ja upean äänimaailman, sekä valoja, jotka mukailevat lehtien läpi heijastavaa valoa. Kaikki oli keinotekoisin elementein toteutettu”, Tähtinen kertoo.

 Hänen mukaansa tärkein osa virtuaaliluontoa on äänet – linnunlaulu, sade, tuuli tai esimerkiksi ukkonen. ”Metla-talon vierailussa konkretisoitui se, että äänimaailma on tärkeä. Ilman sitä kokemus jää vajaaksi.” Tätä tietoa voidaan hyödyntää valtiollakin. ”Esimerkiksi kuulokkeiden kautta on helppo tuoda luonnon äänimaisema työpisteelle.”

Palaute kannustaa jatkamaan

Hanketta ideoidaan ja kehitetään edelleen. Kannustavaa palautetta sille on kuitenkin saatu esimerkiksi virtuaalisessa esittelytilaisuudessa, jossa hankkeen alustavat konseptit esiteltiin kiinnostuneille. Tarkoituksena on tilanteen jälleen salliessa tehdä kokeilulle fyysinen showroom, jossa virtuaaliluontoon voi käydä tutustumassa.

Se, mitä toivoisin tulevaisuudessa työpaikoilta löytyvän, on esimerkiksi nurkkaukset, joista löytyy metsämaailmaa, äänimaisemaa ja hyvä paikka rauhoittumiselle”, Tähtinen toteaa.

Kirjoittaja

Amira Attia

Viestintäkoordinaattori, Valtiokonttori

1 kommentti

Seija Friman

Todella kokeilevaa ja innostavaa! On helppo uskoa, että tällaiset tilat virkistävät. Olisi kiva päästä kokeilemaan. Tällaisia tiloja voisi olla mm. yhteiskäyttötiloissa.

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *