Hyppää sisältöön

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on ratkaisukeskeisyyteen ja restoratiiviseen oikeuskäsitykseen perustuva konfliktinhallintamenetelmä. Se tarjoaa sekä vaihtoehtoisen tavan että työvälineen kohdata ja ratkoa työyhteisön ristiriitoja silloin, kun varhaisen välittämisen malli ei enää riitä. Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Konfliktien ”hallinnalla” tarkoitetaankin tässä yhteydessä nimenomaan yhteisen oppimisen prosessia, jossa jokainen säilyttää kasvonsa ja arvonsa.

Sovittelun keskeisiä periaatteita ovat luottamus, joustavuus, avoimuus, puolueettomuus, yhteistoiminnallisuus, arvon ja aseman palauttaminen,anteeksianto, toisten kunnioittaminen, sopiminen ja asioiden korjaaminen.

 

Kunniamaininta Turun yliopistolle työyhteisösovittelusta

Turun yliopisto on todellinen edelläkävijä työyhteisösovittelussa. Yliopiston uraauurtava työ sai 11.2.2014 ansaitusti henkilöstöammattilaisten yhdistyksen Henry ry:n ja Ilmarisen järjestämässä Henkilöstöteko-kilpailussa vuoden 2013 kunniamaininnan. Lue lisää >>

Turun yliopiston työyhteisösovittelua koskevassa seminaariesitelmässä kerrottiin mm. sovittelun ”upottamisesta” varhaisen tuen malliin ja sillä saaduista hyödyistä. Tutustu esitelmän dioihin >>