Hyppää sisältöön

Hyviä kokemuksia sovittelusta

SE ALKOI niin kuin useimmiten – mitättömästä pikkujutusta. Vähitellen kärpäsestä kasvoi härkänen ja yhteistyöstä alkoi tulla vaikeaa.  Syntynyttä konfliktia yritettiin selvitellä tiimin sisällä, mutta heikolla menestyksellä. Niinpä tiiminvetäjä päätti lopulta kutsua paikalle työyhteisösovittelijan.

Sovittelija tuli paikalle ja kartoitti tilanteen. Sovitteluprosessi päätettiin aloittaa, ja konfliktin osapuolet eli koko tiimi kutsuttiin koolle. Sovittelija haastatteli jokaisen tiimin jäsenen vuorollaan. Ihmiset pääsivät kertomaan tilanteesta oman näkemyksensä. Jo se helpotti! Sovittelija kuunteli, teki jatkokysymyksiä ja mahdollisti sovittelun etenemisen.

Henkilökohtaisten haastattelujen jälkeen oli yhteiskeskustelun vuoro. Sovittelija johdatteli keskustelua ja piti huolen, että jokainen näkökulma tuli tutuksi.

”Nehän olivat iloisia kuin peipposet tullessaan yhteisistunnostaan. Silmät avautuivat. Huomasimme, ettemme olleet keskustelleet aikaisemmin tarpeeksi paljon ja avoimesti. Kun epätavallisille asioille löytyi syy, närkästyskin haihtui”, tiiminvetäjä kertoo.

Sovittelijan johdolla tiimi sopi pitävänsä aiempaa säännöllisemmin palavereja, jotta tieto kulkisi kaikkiin suuntiin. Lisäksi sovittiin, että kismittävät asiat nostetaan pöydälle heti, jottei konflikteja pääsisi syntymään eivätkä ongelmat pitkittymään.

”Sovittelussa on löydetty ristiriidoille monia syitä. Yleisimpiä ovat huono vuorovaikutus, sanomiset ja sanomatta jättämiset, epäselvät tehtäväannot sekä niistä seuraava voimattomuus ja turhautuminen.”

Tiimin nykyinen hyvä ilmapiiri näkyy niin työn arjessa kuin palautteissa. Hommat toimivat!

Hyvistä kokemuksista rohkaistuneena organisaatiossa on käytetty sovittelua sittemmin laajemminkin. Sovittelu on toiminut jopa sellaisissa tilanteissa, joissa usko on jo alkanut mennä. Parhaimmillaan sovittelulla on jopa vältetty uhkaava irtisanominen.