Hyppää sisältöön

Kiusaaminen työpaikalla

Kiusaaminen on työpaikoilla yllättävän yleinen ongelma. Vaikka työturvallisuuslaki edellyttää työnantajaa puuttumaan työpaikalla esiintyvään kiusaamiseen, tutkimusten mukaan joka viides suomalainen joutuu jossakin vaiheessa työuraansa kiusatuksi. Tutkimuksen mukaan kiusaaminen myös lisää sairauslomia keskimäärin viidenneksellä. (Organisaatiopsykologi Camilla Reinboth;  Eurofondin,  Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö, työolotutkimus 2010. Tutkimuksessa vertailtiin 27 EU-maan sekä seitsemän muun Euroopan maan työoloja. Sitä varten haastateltiin yli 43 000 työntekijää tammi–kesäkuussa 2010. Suomessa kyselyyn osallistui 1000 ihmistä)

Työpaikkakiusaamisen painopisteen pitäisi olla ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa. Työnantajan tehtävänä on löytää keinot kiusaamisen lopettamiseksi. Koska kiusaaminen vaikuttaa koko työyhteisöön, myös ongelma on syytä purkaa yhdessä.

Mikä on kiusaamista, mikä ei?

Työpaikkakiusaaminen on epäasialliseksi luokiteltavaa käyttäytymistä, joka vahingoittaa toista. Kiusaamisessa voidaan kiinnittää korostettua huomiota toiseen siten, että kaikki viestintä tapahtuu huutamalla, arvostelemalla, mitätöimällä tai haukkumalla.

Kiusaamista on myös se, ettei toista huomioida lainkaan. Häntä ei tervehditä eikä hänen kysymyksiinsä vastata. Hänet jätetään keskustelujen ja palavereiden ulkopuolelle ja hänestä voidaan juoruta jopa hänen läsnä ollessaan. Kiusaamista on myös toisen mustamaalaaminen selän takana.

Kiusaamisen tavoitteena on saattaa kiusattu mahdollisimman kielteiseen valoon muiden silmissä. Usein kiusattu jätetään tiedonkulun ulkopuolelle, mikä hankaloittaa hänen työtään.

Esimiehellä on työnjohto-oikeus, joten esimiehen asiallisesti ja arvostavasti antamat, työhön liittyvät ohjeet ja määräykset tai perustellut kurinpitotoimet eivät ole kiusaamista. Myöskään oman mielipiteen sanominen ei ole kiusaamista, kunhan se kohdistuu työhön.

Ongelma- ja ristiriitatilanteiden ratkaiseminen ei ole kiusaamista, vaikka tilanteet voivat joskus olla kiusallisia. Jos ongelmia ei osata työpaikalla ratkoa, niistä yritetään päästä irti etsimällä syntipukki. Tällöin mennään jälleen kiusaamisen puolelle.

Lue lisää hyvistä käytännöistä kiusaamisasioissa työsuojeluhallinnon sivuilta ”Häirintä ja huono kohtelu” ja Työterveyslaitoksen sivuilta ”Työpaikkakiusaaminen”.