Hyppää sisältöön

Miten konfliktit syntyvät?

Konflikti määritellään tavallisesti ristiriidaksi, riidaksi, kiistaksi, selkkaukseksi tai erimielisyydeksi. Yleisesti voidaan sanoa, että konflikti on prosessi, jossa yksi osapuolista havaitsee ja ymmärtää, että hänen intressinsä ovat vastakkaiset tai kielteiset muiden osapuolten intressien kanssa. Konflikteja voi esiintyä yksilöllisellä tasolla, ryhmätasolla, organisaatiotasolla ja valtiollisella tasolla. (Pehrman & Willman 2004, Wall & Callister 1995, Prut & Kim 2004)

Muutostilanteet aiheuttavat usein konflikteja ja konfliktit muutoksia. Työyhteisöissä konfliktit alkavat yleensä pienistä ja jokapäiväisistä asioista ja perustuvat usein väärinkäsityksiin ja juoruihin.

Taustalla on kuitenkin aina jokin todellinen käytännön tilanne, josta erimielisyys alkaa. Tällaisia tilanteita voivat olla muun muassa työn tekemiseen liittyvät tilanteet, epäselvät roolitukset ja prosessit, muutoksissa koettu epäoikeudenmukaisuus, työkäyttäytymiseen liittyvät tilanteet, pelisääntöihin ja työohjeisiin liittyvät tilanteet tai henkilökemiaan ja ihmisten erilaisuuteen liittyvät tilanteet.

Konfliktit kasvavat suuriksi ja elävät pitkään, jos niihin ei puututa riittävän ajoissa. Ristiriitoja syntyy, koska työyhteisöissä ei osata kommunikoida avoimesti ja toisia arvostavalla tavalla eikä anneta palautetta riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi. Väärinkäsitykset paisuvat väärien tulkintojen ja puhumattomuuden vaikutuksesta.

Konfliktit heikentävät työhyvinvointia. Niiden synnyttämä ahdistus voi johtaa lopulta siihen, että joku sairastuu tai joutuu jättämään työnsä. Sovittelun väliintulo voi muuttaa konfliktin oppimismahdollisuudeksi, joka antaa voimaa koko työyhteisöön.

Konfliktiin johtavia syitä voivat olla esimerkiksi:

Avoimen puheen puuttuminen
Oikeassa olemisen tarve
Esimiesvallan epäarvostava tai väärinkäyttö
Puhumattomuus
Kuuntelemattomuus, osallistamattomuus
Epäasiallinen puhetyyli
Aggressiivinen käyttäytyminen
Arvostelu ja valehtelu
Kantelu ja juoruilu
Itsekeskeisyys
Selän kääntäminen
(Lähde: TYSO-tutkimus 2005 – 2009, Pehrman)

Kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa.

(Presidentti Martti Ahtisaari 2008)