Vihainen mies

Tukimateriaali auttaa käsittelemään työssä kohdattavaa vihapuhetta

Sosiaalinen media on virkahenkilöille erinomainen paikka verkostoitua ja tuoda omaa asiantuntemusta esiin. Lisäksi on tärkeää, että viranomaiset ovat mukana niillä yhteiskunnan alueilla, missä aktiivista keskustelua käydään.

Sosiaalisessa mediassa keskustelu voi olla välillä kiivasta. Viranomaisia ja viranomaisten päätöksiä saa arvostella, ja jokaisen on kestettävä työtehtäviinsä kohdistuvaa kritiikkiä. Kun kritiikistä siirrytään henkilöön menevään uhkailuun, väärän tiedon levittämiseen tai painostukseen, jonka tarkoituksena on vaikuttaa ihmisen työhön, ei kyse ole enää asiallisesta arvostelusta.

Yhä useampi virkahenkilö kohtaakin sosiaalisessa mediassa häneen kohdistuvaa vihapuhetta. Joissakin harvinaisemmissa tilanteissa virkahenkilö saattaa joutua myös maalittamisen kohteeksi.

Uusi, valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmassa koottu tukimateriaali tarjoaa käytännön neuvoja vihapuhetilanteisiin joutuneelle yksittäiselle virkahenkilölle sekä hänen esihenkilöilleen ja koko organisaatiolle.

Vihapuhe ei ole yksittäisen työntekijän vaan koko työyhteisön asia

Työnantajan velvollisuus on Työturvallisuuslain mukaan huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tukimateriaali kannustaakin jokaista työpaikkaa suunnittelemaan selkeän prosessin ja selkeät roolit sekä vastuut siihen, kuinka yksittäistä vihapuheen kohteeksi joutunutta virkahenkilöä tuetaan.

Materiaalissa suositellaan esimerkiksi tekemään viestinnän ohjeistus somessa toimimiseen ja kouluttamaan virkahenkilöitä medialukutaidossa. Lisäksi kannustetaan selvittämään vihapuheen riskit eri organisaation osissa ja ottamaan vihapuhe tarvittaessa työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa esille.

Tutustu tukimateriaaliin ja tallenna se itsellesi käyttöön

Jokaisen somessa aktiivisen virkahenkilön kannattaa ennakoida ikäviä tilanteita ja huolehtia ainakin, että tietoturva on kunnossa ja omien henkilökohtaisten tilien yksityisasetukset läpikäytynä. Näiden perusasioiden lisäksi tukimateriaalista voi poimia neuvoja haastavampien tilanteiden varalla.
Tukimateriaali on tarkoitettu kaikille virkahenkilöille ja sitä voi tarvittaessa hyödyntää myös omien yksityisten some-tilien käytössä.

Tallenna materiaali itsellesi.

Materiaalin taustalla useiden viranomaisten työryhmä

Valtiovarainministeriö asetti 12.11.2019 henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman, jonka tavoitteena on uudistaa valtion henkilöstöjohtamista ja kehittää valtion työntekijäkokemusta ja sitä kautta parantaa valtion kilpailukykyä työnantajana.

Valtionhallinnon Henkilöstöjohdon foorumissa yhdeksi uudistusohjelmassa edistettäväksi kehittämis- ja kokeiluteemaksi valittiin tuki vihapuheen kohteeksi joutuvalle ja hänen työnantajalleen. Tähän teemaan keskittyvä kokeiluryhmä aloitti työskentelynsä vuoden 2020 vaihteessa. Ryhmä valmisteli vuoden aikana nyt julkaistun tukimateriaalin. Ryhmässä on ollut mukana henkilöitä oikeusministeriöstä, sisäministeriöstä, Poliisihallituksesta, Tullista, Syyttäjälaitoksesta, Kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista sekä Kevasta ja Valtiokonttorista.

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *