Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke tähtää julkisen tiedon laajempaan käyttöön

Valtiovarainministeriön keväällä 2020 asettama Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä koko yhteiskunnassa. Hankkeen toimikausi ulottuu vuoden 2022 loppuun saakka ja hanke toimeenpanee pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitetta syventää tietopolitiikan johtamista ja tehdä julkisen tiedon avoimuudesta koko tietopolitiikan kantava periaate. Hankkeen toimilla tuetaan myös avoimen datan direktiivin ((EU) 2019/1024) kansallista toimeenpanoa.

Millaisin keinoin ja toimin tavoitteeseen pyritään?

Hankkeessa laaditaan ehdotus julkisen sektorin tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista julkisen hallinnon toimeenpantavaksi. Ensimmäinen ehdotusluonnos oli marraskuussa avoimesti kommentoitavana Google Docsissa ja siihen saatiinkiin runsaasti arvokkaita näkemyksiä, joiden pohjalta ehdotusta muokataan. Varsinaiselle lausuntokierrokselle ehdotusluonnos lähetetään kevään 2021 aikana.

Tarkoituksena on myös tukea hyödyntämispotentiaalisten julkisten tietoaineistojen tunnistamista ja avaamista tai laajempaa käyttöä toimintamallilla, joka tullaan luomaan hankkeessa. Näihin julkisiin tietoaineistoihin lukeutuvat myös avoimen datan direktiivin mukaiset arvokkaat tietoaineistot.

Tilastokeskus vastaa tiedon laadun osahankkeesta, jossa määritellään ja toimeenpannaan julkaistavalle tiedolle laatukriteerit. Tavoitteena on, että laatukriteerit helpottavat julkishallinnon tietovarantojen nykyistä monipuolisempaa käyttöä ja tukevat tietovarantojen laadunparannustyötä. Tiedon laatukehikon ominaisuuksia on jo määritelty ja ensimmäiset alustavat laatukriteerit on tarkoitus julkaista alkuvuodesta 2021.

Hankkeessa laaditaan ja toimeenpannaan kansalliset API-linjaukset tietojen jakamisen edistämiseksi ensisijaisesti ohjelmointirajapintojen kautta. API-linjauksia on hahmoteltu yhteistyössä sidosryhmien kanssa marraskuussa järjestetyssä työpajatilaisuudessa ja alustavia API-linjauksia on mahdollista kommentoida Otakantaa.fi-palvelussa tammikuussa 2021. Linjausten jatkotyöstämistä tehdään kevään mittaan ja lopulliset linjaukset on määrä julkaista marraskuussa 2021. Tavoitteena on myös parantaa julkisen tiedon löydettävyyttä ja hyödynnettävyyttä erityisesti arvokkaiden ja hyötypotentiaalisten tietoaineistojen osalta.

Sidosryhmät laajasti mukana

Hanke etenee toimenpiteissään laajaan ja avoimeen sidosryhmäyhteistyöhön luottaen. Kun hankkeen toimia suunniteltiin, ei vielä tiedetty, etteivät fyysiset tilaisuudet tule olemaan mahdollisia vähään aikaan. Olemme kuitenkin onnistuneet kehittämään sujuvan konseptin, jolla eri tyyppisiä tilaisuuksia on mahdollista järjestää verkossa. Kuluneen syksyn aikana on järjestetty verkkototeutuksina viisi sidosryhmätilaisuutta eri teemoista ja kohderyhmät ovat voineet osallistua hankkeen työhön esittämällä näkemyksiään ja kommenttejaan tai työpajatyöskentelyn kautta. Tulevien tilaisuuksien tiedot julkaistaan hankkeen verkkosivulla.

Sidosryhmävuorovaikutusta varten hankkeelle on perustettu Trello-alusta, jonka kautta voi esimerkiksi esittää kysymyksiä, joihin vastataan kahden kuukauden välein järjestettävissä tilannekatsauksissa.

Tutustu uuteen tietopolitiikkaa käsittelevään podcastiin

Hankkeen toimia tukee uusi Tiedon äärellä – tietopolitiikasta tekoihin -podcast, jossa pureudutaan tietopoliittisiin toimenpiteisiin ja tietopolitiikan kysymyksiin laajemminkin: mitä tietopolitiikka oikein on ja miksi julkisen tiedon avoimuus, laatu ja yhteentoimivuus ovat tärkeitä? Näitä ja monia muita kysymyksiä juontajan kanssa pohtivat mielenkiintoiset ja vaikuttavat asiantuntijavieraat. Ensimmäisessä jaksossa tarkasteltiin, miten fyysiset ilmiöt ovat muuttuneet dataksi, kuinka digitalisaatio näkyy taloudessa ja mikä on ihmisen rooli nykyisessä datan saturoimassa yhteiskunnassa. Toisessa jaksossa keskusteltiin tietopolitiikasta ja tiedon hyödyntämisestä kuntasektorilla, kun podcast-vieraana oli Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen.

Uusia jaksoja julkaistaan useita aina keväisin ja syksyisin hankkeen toimikauden loppuun saakka. Tämä podcast kannattaa ehdottomasti ottaa kuuntelulistalle!

Kuva Heidi Innasesta

Kirjoittaja

Heidi Innanen

Hankekoordinaattori, valtiovarainministeriö

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *