Tervetuloa VALOA-matkalle kehittämään valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria!

Juuri julkaistu VALOA-sivusto tarjoaa työkaluja, inspiraatiota, ideoita ja tietoa valmentavan ja oppivan työkulttuurin kehittämiseen. Kutsumme sinut yhdessä työyhteisösi kanssa kehittämään valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria valtionhallinnossa. Autathan meitä myös tunnistamaan valtionhallinnon uusia valmentavan ja oppivan työkulttuurin ratkaisuja ja kokeiluja, joista voisimme sivustolla kertoa.

Olemme rakentaneet VALOA-sivuston erityisesti valtion organisaatioiden käyttöön. Sivuston tarkoituksena on toimia inspiraationa, ideapankkina, tiedonlähteenä ja työkalupakkina. VALOA-sana tulee valmentavasta ja oppivasta työkulttuurista. Valmentava ja oppiva työkulttuuri on ajattelu-, vuorovaikutus- ja toimintamalli, joka näkyy konkreettisena toimintana työyhteisön päivittäisessä työssä asiakkaiden, sidosryhmien ja kollegojen kanssa. Valmentavalle ja oppivalle työkulttuurille luonteenomaista on työhön liittyvien asioiden yhteisöllinen ratkaiseminen sekä työyhteisön oppimisen ja kehittymisen korostuminen. Valoa-sivusto on syntynyt Valtiokonttorin työelämäpalveluiden sekä valtion organisaatioiden kehittäjien ja konsulttien yhteistyönä.

VALOA-sivusto tarjoaa työkaluja ja auttaa juuri teidän työssänne

VALOA-sivusto tarjoaa työyhteisöille työkaluja yhteisen työn ja työkulttuurin tarkastelemiseen ja kehittämiseen. Tähän tiimi tai työyhteisö ei tarvitse valtuutusta keneltäkään, vaikka johdon tuki ja ymmärrys kehittämisestä ja sen tarpeesta auttavatkin. Erityistä osaamistakaan ei edellytetä, vaan sivusto auttaa teitä eteenpäin. Riittää, että työyhteisöllänne on halua kehittää työtänne yhdessä. Ja todennäköisesti olette jo matkalla, jolloin tarvitsette vain apua oman vaiheenne tunnistamiseen ja matkan edistämiseen.

VALOA-sivustolla työkulttuuri nähdään toimintana ja työkulttuurin kehittäminen työ- ja vuorovaikutuskäytäntöjen uudistamisena. Valmentava ja oppiva työkulttuuri on tarkoituksenmukainen organisoitumisen ja yhteistyön tapa ratkottavien haasteiden ja kysymysten ympärillä. Työkulttuurin kehittäminen ei ole pikamatka, vaan edellyttää ajoittaista viivähtämistä. Työkulttuurin kehittämisen pohjaksi on hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä työssänne tapahtuu juuri nyt, ja millaisessa kehityksessä työnne on ja mikä teitä haastaa. Ei ole yhtä ratkaisua, joka toimisi kaikissa organisaatioissa.

Uusia johtamisen ja työn malleja otetaan liian usein käyttöön ilman pohdintaa siitä, miksi niitä tarvitaan ja erityisesti missä asioissa. VALOA-sivusto ohjaakin katsomaan juuri teidän työyhteisönne työtä ja sen muutosta. Se auttaa pohtimaan, miksi tarvitsisitte valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria juuri nyt. Uutta työkulttuuria on mahdollista luoda hyvin tehdyn tilannekuvan pohjalta käytännön kokeilujen avulla.

VALOA-sivuston työkalut auttavat työyhteisöänne myös keskustelemaan uudella tavalla. Työkalut eivät ole kertakäyttöisiä, vaan niihin voi palata yhä uudelleen ja niitä voi hyödyntää monissa tilanteissa. Liikkeelle kannattaa lähteä Aloita-sivun VALOA-työkirjasta tai VALOA-arviointityökaluista, mutta voitte myös edetä omaa reittiänne ja hyödyntää sivustoa oman tarpeenne ja tilanteenne mukaan. Sivuston työkaluja kannattaa hyödyntää, vaikka tuntuisikin siltä, että aikaa on rajatusti. Ottakaa VALOA-työkalut käyttöönne olemassa oleviin tapaamisiinne, kuten tiimipalavereihin ja kehittämispäiviin.

Tule mukaan ja kerro oman työyhteisösi kokemus

Työkalujen tarjoamisen lisäksi sivusto sisältää käytännön esimerkkejä virastojen uudistumisesta valmentavan ja oppivan työkulttuurin saralla. Innostu-osiosta löytyy sekä laajempia tapausesimerkkejä ja kokeilukuvauksia että valmentavaan ja oppivaan työkulttuuriin liittyviä oivalluksia.

Toivomme, että VALOA-sivusto tulee ahkeraan käyttöön ja saamme sen hyödyntämisestä myös teiltä palautetta ja kokemuksia. Teemme sivustoon ja työkaluihin muokkauksia niiden perusteella. Jatkossa sivuston on tarkoitus elää sitä mukaa, kun valmentava ja oppiva työkulttuuri laajenee, kehittyy ja saa uusia muotoja valtion organisaatioissa.

Kutsumme siis sinutkin ilmiantamaan sekä kertomaan hyvistä uudenlaisen työkulttuurin käytännöistä, oivalluksista, kokeiluista ja esimerkeistä valtiolla.

Anna palautetta tai kerro kokemuksesta

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *