Hyppää sisältöön
Yhteisöllisyyttä luova strateginen dialogi muutoksen tukena monikulttuurisessa ja -paikkakuntaisessa asiantuntijaorganisaatiossa

Hanke kohdentui uuden, kolmella eri paikkakunnalla toimivan 25-henkisen tutkimustiimin identiteetin ja strategiatyön tukemiseen. Tiimiläisillä oli hyvin erilaiset tutkimukselliset taustat ja asiakastoimialat, eivätkä monet heistä ennestään tunteneet toisiaan. Työskentely toteutettiin kolmen..

Toimivat käytännöt ja hyvinvoiva henkilöstö Hämeen TE-toimistossa

Hämeen Ely-keskusalueen viisi TE-toimistoa yhdistyivät vuoden 2013 alusta yhdeksi TE-toimistoksi. Tässä yhteydessä toimipaikkakohtainen organisoituminen ja palvelu muuttui koko alueen kattavaksi palvelulinjoittain tuotettavaksi palveluksi. Hämeen TE-toimistossa toteutettiin henkilöstön hyvinvointia edistävä työhyvinvointihanke..

Läsnätyö-hanke

Uudenmaan ELY-keskuksen läsnätyöhankkeessa pilotoitiin erilaisia joustavan työntekemisen muotoja. Tavoitteena oli työn joustoja lisäämällä parantaa heikentynyttä työssäjaksamista ja lisätä työn iloa. Pilotoitavat työmuodot valittiin henkilöstön työpajojen pohjalta. Suuri osa ELY:n henkilöstöstä..

Tulevaisuuden työelämä TEM konsernin yksiköissä

TEM-konsernin Tulevaisuuden työelämä 2015 -hankkeen tavoitteena oli tunnistaa työelämän ja työssä toimimisen muutostarpeita ministeriössä ja konsernissa muutaman vuoden aikajänteellä. Tavoitteena oli konkretisoida ja tehdä tutuksi uusien tilojen ja tekniikoiden sekä..