Kuva syttyvästä lampusta

Tietojohtamisen verkostojen tapaaminen keväällä 2022

Tietojohtamisen verkostot tapasivat 2021 kahdesti, kerran keväällä ja toisen kerran syksyllä. Molemmista tilaisuuksista on tehty Valtiolla.fi -sivustolle blogikooste (kevät ja syksy) sekä syksyn alustukset taltioitiin.

Keväällä 2022 on kolmannen tapaamisen vuoro 1.6 klo 8.30-10.00. Tällä kertaa järjestämässä ovat yhteistyössä Valtiokonttori, Valtionavustusten kehittämisen hanke, Tietojohtamisen verkosto sekä Data- ja analytiikkaosaajien verkosto. Pääsemme tilaisuudessa tutustumaan valtionavustushankkeessa kehitettyihin työkaluihin vaikutusketjuun sekä ilmiö- ja verkostokarttaan tietojohtamisen näkökulmasta.

Työkalut on tehty helpottamaan

  • toiminnan päämäärien ja tavoitteiden sekä osallisten parempaa tunnistamista.
  • ilmiöiden tarkempaa analysointia sekä niihin liittyvän tietoympäristön hahmottamista
  • välittömien ja välillisten vaikutusten, tulosten, tuotosten, toiminnan ja resurssien  parempaa hahmottamista.
  • eri osa-alueiden mittareiden asettamista ja siten
  • kokonaiskuvan luomista koko vaikutusketjun tietojohtamiseen.

Työkalut on tarkoitettu osallistavasti käytettäväksi osana esimerkiksi palvelumuotoilua tai tuloksellisuusdialogia tai esimerkiksi toiminnan suunnittelua ja tiedolla johtamista.

Alustava ohjelma:

8.30 Tervetuloa ja johdanto tilaisuuteen
8.45 Tutustuminen vaikutusketju sekä ilmiö- ja verkostokartta -työkaluihin pienryhmissä
9.30 Yhteinen keskustelu
10.00 Yhteenveto ja jatko
10.30 Tilaisuus päättyy

VA-logo