Suunnitelmallinen liikkuvuus voi olla keino vähentää epätoivottua vaihtuvuutta

Oikeusministeriön hallinnonalan yhteinen henkilöstöjohtamisen kehittämisverkosto päätti tarttua liikkuvuuden edistämisen haasteeseen. Tunnistimme selvää lisäarvoa yhteistyöstä isolla hallinnonalallamme, jossa eri virastojen työ linkittyy vahvasti toisiinsa. Voimme parantaa yhteistyötämme ja prosessejamme sekä toisaalta avata mahdollisuuksia osaamisen kehittämiselle, luoda urapolkuja ja kehittää työnantajakuvaamme.

Kehittämiskohteena henkilökierron tai muun liikkuvuuden edistämisen teema ei kuitenkaan ollut mitenkään uusi ja iänikuiset ongelmakohdat ja haasteet oli helppo kaivaa jälleen esille. Luultavasti merkittävin kapulamme rattaissa on henkilöstön vaihtuvuus. Kun virastot elävät jo nyt arkeaan jatkuvien rekrytointien ja perehdyttämisten parissa, on näiden tietoista lisäämistä vaikeahkoa perustella.

Niinpä päätimme lähteä liikkeelle kevyesti ja myönteisen kautta. Ja korostaa liikkuvuudesta saatavia hyötyjä – kuten sitä, että edistämällä suunnitelmallista ja hallittua liikkuvuutta voimme itse asiassa vähentää epätoivottua vaihtuvuutta. Kun virkamies saa kehittää osaamistaan, työtään ja prosesseja, tuntee yhteistyökumppaninsa toiveet ja tarpeet sekä voi halutessaan edetä asiantuntijaurallaan, hän voikin poislähtemisen sijaan löytää paikkansa omalta hallinnonalaltamme pysyvästi.

Kokemukset jakoon

Lähdimme tekemään jo tapahtuvasta liikkuvuudesta näkyvämpää, arkipäiväisempääkin. Kerrotaan tosielämän kokemuksista: Tätähän todella tapahtuu! Ai se voi olla tuollaistakin! No jos hänkin on ollut, niin miksen minäkin!

Kokosimme tarinoita Webropol-kyselyllä. Osa sai vastauspyynnön suoraan meiltä kehittämisverkoston jäseniltä, loput pystyivät bongaamaan sen hallinnonalan yhteisestä intranetistä.

Kun vastauksia alkoi kertyä, tarinoista koostettiin intraan juttuja Vierivä virkamies ei sammaloidu –sloganilla. Otimme tarinoista myös sitaatteja, joita käytimme juttujen yhteydessä. Juttuja yhdistää visuaalinen ilme, jonka hallinnonalamme graafikkoharjoittelija pääsi kehittelemään.

Iloksemme olemme päässeet kertomaan yksittäisten henkilötarinoiden lisäksi muutamista vähän laajemmista, suunnitellummista ja organisoidummista henkilökiertokokeiluista hallinnonalallamme.

Teemapäivän aikana muu hallinnonala tutuksi

Toinen keveä keino liikkuvuuden edistämiseksi on tutustuttaminen. Kun tiedetään, mitä muut tekevät, voi helpommin nähdä yhteistyön ja näkökulmien laajentamisen mahdollisuuksia. Niinpä päätimme järjestää valtakunnallisen, koko hallinnonalan yhteisen Sektoreiden työ tutuksi –päivän, jossa hallinnonalamme eri toimijat esittelivät työtään ja sen ominaispiirteitä muille virkamiehille haastattelujen, esittelyvideoiden ja puheenvuorojen muodossa. Lisäksi päivän aikana annettiin perustietoa ja kerrottiin kokemuksia henkilökierrosta ja muista liikkuvuuden muodoista.

Jo tutuksi tulleella visuaalisella ilmeellä höystetty tilaisuus striimattiin. Linjoilla oli päivän aikana yhteensä 670 kuulijaa. Tallenteet päivän esityksistä on katsottavissa jälkikäteen intrassa – harmillisesti emme saa tietää niiden katselukertoja! Arvatenkin tämä ensimmäinen laatuaan ei tule jäämään viimeiseksi.

Tehdään helpoksi

Teimme myös tuuppaamista – jaoimme perustietoa liikkuvuuden muodoista uudistetulla intra-sivulla. Nimesimme hallinnonalamme sektoreilta liikkuvuusyhteyshenkilöt. Heidän tehtävänään on auttaa eteenpäin, kun joku on kiinnostunut tulemaan omalle sektorille henkilökiertoon tai muulla tavalla tutustumaan.

Lisäksi teimme sekä henkilöstölle että esihenkilöille ja johdolle suunnatut diasetit liikkuvuuden edistämisestä – hyötyjä ja konkretiaa korostaen. Ideana on, että diasettejä voi vapaasti käyttää eri tilaisuuksissa, jossa liikkuvuusteemasta puhutaan.

Olemme tuoneet esille henkilökierron ohella myös muita, jopa keveämpiä liikkuvuuden muotoja: tutustumiskäyntejä, varjostamista, sisäistä liikkuvuutta, projekteihin osallistumista.

Nyt kun on alkuun päästy, niin antaa mennä vaan…

Syksyn alkaessa tarinoiden jakaminen jatkuu ja liikkuvuus tullee olemaan esillä useissa hallinnonalamme tilaisuuksissa. Toivottavasti pääsemme toteuttamaan useita liikkuvuuskokeiluja ja ottamaan niistä opiksi.

Yhdeksi kipukohdaksi olemme tunnistaneet liikkuvuuden myötä hankitun osaamisen tunnistamisen ja hyödyntämisen kotivirastossa. Tarvitaan systemaattisuutta. Miten voisimme edistää tätä? Sitä lähdemme syksyllä työstämään.

Lisäksi yhtenä painopisteenä tulee olemaan kansainvälisen liikkuvuuden edistäminen. Oikeudellisia osaajia tarvitaan kipeästi kansainvälisiin tehtäviin, joilla edistetään demokratian, hyvän hallinnon ja ihmisoikeuksien toteutumista. Ehkäpä meillä onkin seuraavaksi KV tehtävät tutuksi –teemapäivä 😉

Kirjoittaja

Taru Ritari

Hankepäällikkö, Erityisasiantuntija, oikeusministeriö

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *