Pidetty! – Tervetulleita kokeiluja ja tekemisen meininkiä oikeushallinnossa

Pidetty! Mistä hankkeen nimi tulee? Sana on ensinnäkin suomea, mieleen jäävä ja myönteinen. Toisekseen hankkeen tavoitteena on, että oikeushallinnon työpaikat ja ammatit ovat pidettyjä ja niihin halutaan hakeutua. Ja että rekrytoitu henkilöstö saadaan pidettyä motivoituneena mahdollisimman pitkään.

Oikeusministeriön hallinnonalan kaksivuotisesta Pidetty!-hankkeesta ei haasteita puutu – muttei myöskään uskoa siihen, että paljon on tehtävissä. Hankkeen tavoitekokonaisuus on laaja, minkä vuoksi rajanvetoja ja priorisointeja on tehtävä. Samoin suuri hallinnonala itsenäisine virastoineen ja keskenään erilaisine rekrytointihaasteineen ja kehittämistoimineen tuo oman vaikeutensa vaikuttavimpien toimenpiteiden valintaan. Mahdollisuuksia on lukuisia.

Pidettyä! luotsaava hankepäällikkö Taru Ritari on kuitenkin omaksi sloganikseen kirjannut ”Keskitytään siihen, mikä on mahdollista”. Hankkeen työryhmässä onkin kääritty hihat ja lähdetty pohtimaan, miten tunnistettuja henkilöstön saatavuus- ja pysyvyyshaasteita voitaisiin selättää – askel kerrallaan, pala palalta.

Kuvateksti: Hankkeen onnistumisesta kertoisivat esimerkiksi tämän tyyppiset viidakkorumpuviestit hallinnonalan virkamiehiltä.


Mikä oikeusalan ammatti sopisi juuri sinulle?

Tavoitteena on saada lisää hyviä työnhakijoita avoimeksi julistettuihin virkoihin ja määräaikaisuuksiin eri puolilla Suomea. Kyse lienee osaltaan tunnettuudesta: Tiedetäänkö, mitä arjen työ on? Tunnetaanko oikeushallinnon ammattien moninaisuutta? Tunnetaanko työnantajavirastot?

Työlistamme näyttää tältä: Kirjoitamme työntekijätarinoita ja varmistamme, että ammateista on tietoa erilaisilla sivustoilla. Olemme esillä messuilla ja tapahtumissa. Viilaamme työnhakuilmoituksia. Tiivistämme yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Varmistamme nettisivujen ajantasaisuuden ja informatiivisuuden. Eikö kuulosta kovin luovilta toimenpiteiltä? Ei niin – mutta perustasolta kannattaa aloittaa!

Valtio – ja jo pelkästään oikeushallinto tarjoaa monipuolisen kattauksen erilaisia työnkuvia. Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikenlaisille ihmistyypeille ja monentaustaisille osaajille löytyy meiltä mielekäs työ.

Teemme erilaisia ammatteja tutuksi Mikä oikeusalan ammatti sopisi sinulle -soveltuvuustestin avulla. Projekti on käynnistetty Oikotien kanssa ja valmis testi päästään laittamaan jakoon viimeistään vuodenvaihteen paikkeilla.

Espoon Yrityskylässä pääsee työskentelemään Oikeustalossa

Toinen uusista avauksistamme liittyy kuudesluokkalaisille suunnattuun Yrityskylään, jonne ensimmäisenä valtionhallinnon toimijana olemme tuoneet tarjolle oman pienoisyrityksemme, Oikeustalon. Valittavana on neljä ammattia: laamanni, syyttäjä, kansliatyöntekijä ja ennakoiva talousneuvoja, joista jokaisen työpäivään kuuluu ammateille tyypillisiä työtehtäviä.

Yrityskylä-kokeilu palvelee tunnettuustavoitteiden lisäksi myös hankkeen moninaisuuden edistämisen tavoitteita – Oikeustaloon tutustuu 100-prosenttisella otannalla tuhansia lapsia ja heidän lähipiiriään Uudenmaan alueella. Lisäksi tavoitamme laajasti ruuhka-Suomen ruotsinkielisten koulujen oppilaita. Saapa nähdä, minkä verran meille hakeekaan TET-harjoitteluun, kesätöihin tai työharjoitteluun nuoria, jotka kertovat kiinnostuneensa työstä oikeushallinnossa nimenomaan Yrityskylässä!

Rekrytointiprosessien leanausta, valmentavan työotteen edistämistä ja benchmarkausta

Tunnettuustoimien lisäksi hankkeen alkuvaiheessa on helpohkona toimenpiteenä lähdetty kehittämään oikeushallinnon työnhakuprosesseja. Valtiolla rekrytointikäytäntöjämme sitoo monikin säännös, mutta voimmeko sujuvoittaa prosesseja viraston sisällä? Tai parantaa hakijakokemusta? Kuvata paremmin työn teon tapojamme, arvojamme ja työn arkea prosessin eri vaiheissa? Tulemme hankkeen toimesta järjestämään koulutusta rekrytointeja tekeville ja rekrytointien sujuvoittamisprojektejakin on lähdössä käyntiin.

Työ- ja johtamiskulttuurilla tiedetään olevan keskeinen merkitys henkilöstön viihtymiselle. Samalla näiden muuttamisen tiedetään olevan hidasta ja mahdollisesti kivuliastakin. Pidetty!-hankkeen reseptinä tähän on ”valmentavaa työotetta kolmella tapaa”. Ensinnäkin oikeushallinnon esihenkilöille tarjotaan mahdollisuutta oppia valmentavaa työotetta mentoroinnin kautta. Toiseksi virkamiehille järjestetään webinaareja, joiden avulla herätellään tunnistamaan valmentavan työotteen hyödyt ja mahdollisuudet. Kolmanneksi työyhteisöjä tuetaan omien toimintatapojensa kehittämisessä.

Oikeusministeriön hallinnonalalla on jo pitkään tehty verkostomaista yhteistyötä ja tehty yhteistä kehittämistä. Haluamme vahvistaa tätä Pidetty!-hankkeessa entisestään. Hanke järjestää neljästi vuodessa teams-tilaisuuksia, joissa esitellään virastoissa tehtyjä kokeiluja ja kehittämistoimia. Kuka tahansa oikeushallinnon virkamies voi tulla näihin kuulolle ja innostua itsekin viemään kokeiluinnostusta omaan kotivirastoonsa.

Lisätietoja: Lue tarkemmin hankkeesta: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM025:00/2023
Kysele tarkemmin hankkeesta: Hankepäällikkö Taru Ritari (@gov.fi), oikeusministeriö

 

Kirjoittaja

Taru Ritari

Hankepäällikkö, Erityisasiantuntija, oikeusministeriö

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *