Miten alkuun valmentavan ja oppivan työkulttuurin kanssa?

Aivan ensimmäisenä iloisia uutisia: olette jo alussa! Kaikki työyhteisöt nimittäin oppivat. Oppiminen on itse asiassa niiden elinehto. Ilman oppimista toiminta olisi liukuhihnamaista saman toistamista. Oppiminen ei kuitenkaan usein ole kovin tietoista, eikä sitä suunnitelmallisesti vauhditeta. Monesti myöskään työn käytännöt tai rakenteet eivät täysin tue oppimista. Tässä monella työyhteisöllä on vielä tekemistä.

VALOA-sivusto auttaa työyhteisöäsi ymmärtämään valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria ja viemään työyhteisönne keskustelua ja toimintaa eteenpäin. Mitä voitte siis konkreettisesti tehdä?

  1. Katsokaa VALOA-animaatio yhdessä vaikkapa tiimi- tai kuukausipalaverissanne. Käykää sen jälkeen keskustelu, mitä ajatuksia animaatio herätti oman työnne kannalta. Päättäkää myös, miten jatkatte työkulttuurikeskusteluanne ja sen kehittämistä.
  2. Ottakaa VALOA-työkirja työstettäväksenne tiimi- ja kuukausipalavereihin. VALOA-työkirja on laadittu siten, että siinä puhutaan teidän työstänne. Se ei siis ole ylimääräinen tehtävä, vaan oman arkisen työnne ja havaintojenne jäsentämistä. Usein työstä tehtyjä havaintoja ja ilmiöitä ei käsitellä yhdessä, vaan ne jäävät yksittäisen työntekijän pohdittavaksi. Työhön liittyvien ilmiöiden jäsentäminen (Ilmiöhahmotus) ja työnne kehityksen suunnan näkyväksi tekeminen (Muutoshahmotus) auttavat ymmärtämään mikä teidän oppimisessanne ja kehittämisessänne on nyt tärkeää. Hahmotukset toimivat pohjana juuri teille sopivan työkulttuurin kehittämiselle. Työkirja opastaa teitä myös kokeilujen suunnittelussa, jotta yhteinen työstönne ei jää vain tilannekuvan tasolle, vaan myös toimintanne kehittyy.
  3. Arvioikaa omaa ja työyhteisönne toimintaa VALOA-arviointityökalujen avulla. Työkalut auttavat teitä arvioimaan, millaisessa vaiheessa valmentava ja oppiva työkulttuurinne tällä hetkellä on. Työkalut koostuvat monivalintakysymyksistä, joiden avulla on helppo saada aikaan keskustelua nykyisestä toimintatavastanne. Työkaluja on kolme:
    1. Työyhteisön arviointityökalu: Arviointiin kannattaa varata yhteistä aikaa 1-2 tuntia. Itse arviointikin on valmentavan ja oppivan työkulttuurin harjoittelemista. Sivustolla on annettu vinkkejä keskustelun käymisen periaatteista.
    2. Työntekijän itsearviointi: Tämän henkilökohtaisen arvioinnin tekemiseen menee vain hetki. Jotta saisit siitä mahdollisimman paljon irti, kannattaa väittämien kohdalla käyttää kuitenkin aikaa konkreettisten tilanteiden pohtimiseen esimerkiksi viimeisen kuukauden ajalta. Lopuksi on hyödyllistä kirjata itselleen muistiin asioita, joita voisi tehdä toisin tai kokeilla. Näistä ajatuksista on hyödyllistä myös keskustella kollegan tai esihenkilön kanssa.
    3. Esihenkilön itsearviointi: Esihenkilö voi tarkastella arvioinnin avulla omaa toimintaansa valmentavan ja oppivan työkulttuurin edistämisessä ja toteuttamisessa. Kuten työntekijän itsearvioinnin, tämänkin arvioinnin tekeminen on nopeaa, mutta oivaltaminen ja käytännön muutosten tekeminen vaatii aikaa ja asiaan palaamista.

Edellä on esimerkkejä siitä, miten pääsette hyvin vauhtiin valmentavan ja oppivan työkulttuurin ymmärtämisessä ja kehittämisessä. Voitte hyödyntää sivustoa haluamallanne tavalla ja aloittaa mistä vain. Esimerkiksi Tutki-osion työkalupakissa on työkaluja monenlaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Älkää kuitenkaan unohtako pohtia myös sitä, miksi valmentava ja oppiva työkulttuuri ja sen kehittäminen kehittäminen on teille juuri nyt tärkeää. Työkulttuurin ja toimintamallien kehittäminen kannattaa rakentaa työnne luonteen ja asiakkaiden tarpeiden ympärille.

Ota kollegaasi tai esihenkilöäsi vaikka virtuaalisesti hihasta kiinni, kerro VALOA-sivustosta ja tehkää yhdessä suunnitelma ensiaskeleistanne valmentavan ja oppivan työkulttuurin vauhdittamiseksi.

Marjo Heikkinen

Kirjoittaja

Marjo Heikkinen

Työn muotoilija ja perustaja, Motiwe Oy

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *