Sujuvat hankinnat -työpajassa käynnistettiin Toimi 2 -projekti

Syyskuun Sujuvat hankinnat -työpajassa käynnistettiin kirjanpitoyksiköille suunnattu kansallisen julkisten hankintojen toimeenpanoa tukeva Toimi 2 -projekti.

Tilaisuuden alussa ennen Toimi 2 -asiaa luotiin katsaus Valtiokonttorin uusiin määräyksiin. Taloussäännön laatimisesta annettuun määräykseen on lisätty kehotus käyttää tilaamiseen Handi-palvelua ja vain erityisestä syystä toteuttaa tilaaminen muulla tavoin. Käytännössä tämä tarkoittaa velvollisuutta ohiostojen seurantaan ja toimenpiteisiin kirjanpitoyksiköissä. Määräys salassa pidettävien asiakirjojen käsittelystä Handi-palvelussa on myös päivitetty. Sisällöllisiä muutoksia aikaisempaan siinä ei kuitenkaan juuri ole.

Tilausten vastaanottomerkintöjen oikea-aikaisuuteen tulee kirjanpitoyksiköissä kiinnittää erityistä huomiota. Vastaanottomerkintöjä ei saa tehdä ennakkoon. Asiaan tullaan palaamaan vielä myöhemmin, ja se tultaneen nostamaan esiin myös sisäisen tarkastuksen kanssa, jotta kontrollit oikean menettelytavan noudattamisesta saadaan toimimaan.

Työpajan pääasiallisena sisältönä oli Toimi 2 -projektin esittely ja siihen liittyvän työskentelyn aloittaminen.

Toimi 2 -projektin tavoitteena on toimeenpanna kansallista julkisten hankintojen strategian tahtotilaa ja tavoitteita. Projektin aikana virastot laativat oman kansallista hankintastrategiaa koskevat toimintasuunnitelmansa. Työpajassa kuultiin Toimi 2 -projektin tarkoitusta ja taustaa selventävät esitykset.

Toimi 2 -projekti on jatkumoa kevään aikana toteutetulle ministeriöille suunnatulle projektin ensimmäiselle osalle, ja se etenee syksyn aikana työpajatyöskentelynä. Perusteellisen tietopaketin projektin asioista antanut käynnistämistilaisuus vauhditti mukana olevat virastot työn touhuun.

 

 

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *