Sähköinen perhekeskus on tulevien hyvinvointialueiden perhekeskustyön sähköinen palvelu vuodesta 2023 alkaen

Lapsi- ja perhepalveluiden uudistamisessa olennaisena osana ovat toimivat, ajantasaiset sähköiset palvelut. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ja perhekeskustoimintamalli toimivat lähtökohtana Sähköiselle perhekeskukselle, jonka tavoitteena on yhteisen asiointiportaalin ja alustaratkaisun kautta koota yhteen lapsiperheille tarkoitettuja palveluita tulevien hyvinvointialueiden käyttöön.

Sähköinen perhekeskus rakentuu ohjaavasta asiointiportaalista ja tietopankista, joka tulee tarjoamaan asiantuntija/asiatietoa, itsehoito-ohjeita, ohjauksia asukkaille oman alueensa ja kolmannen sektorin fyysisiin ja sähköisiin palveluihin sekä toimii yhteydenottokanavana perhekeskus työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on myös keskittää Sähköisen perhekeskuksen kautta käytettäväksi yhteisiä kansallisia, kaikkien alueiden yhteisesti tarvitsemia sähköisiä palveluita, joita nyt organisaatiot ovat erikseen tuottaneet asukkailleen. Sähköiset perhekeskuspalvelut täydentävät fyysisiä perhekeskuspalveluja.

Sähköinen perhekeskus toteutetaan yhteiskehittämällä

Sähköinen perhekeskuksen kehittäminen on osa sote-rakenneuudistuksen valmistelua edistäviä alueellisia hankkeita. DigiFinland vastaa Sähköisen perhekeskuksen toteutuksesta, ohjauksesta ja hallinnoinnista. Projekti toteutetaan yhteistyössä tulevien hyvinvointialueiden, perhekeskusverkoston, järjestöjen, seurakuntien ja kansallisten toimijoiden kanssa. Sähköinen perhekeskus toteutetaan yhteiskehittämisen periaatteella, jossa alueiden edustajat toimivat asiantuntijoina teknisen toteutuksen, arkkitehtuurin ja sisällön suunnittelussa. Yhteiskehittäminen jakautuu eri osa-alueisiin, joissa organisaatioilla on erilainen rooli kehittämisessä. Alueiden varautuminen käyttöönottoon ja kustannuksiin suunnitellaan kehitystyön edetessä, varaudutaan tuleviin hankintoihin sekä tunnistetaan ja analysoidaan kustannushyötyjä.

Suunnittelutyö on käynnissä

Vuoden 2021 keväällä suunnitellaan arkkitehtuuria, sisältökokonaisuutta ja ensimmäisen vaiheen tarvittavia hankintoja sähköiseen perhekeskukseen. Tavoitteena on syksyllä päästä toteuttamaan Sähköisen perhekeskuksen asiointiportaalin ja tietopankin ensimmäistä versiota, jonka kohderyhmänä ovat perhettä perustamassa olevat ja perheelliset aikuiset. Kohderyhmiin liittyvää sisältöä laajennetaan vuoden 2021–2022 aikana. AuroraAI-tekoälyohjelman toiminnallisuutta tullaan hyödyntämään liittämällä sähköisiä palveluja osaksi asiointiportaalia.

Lue lisää Sähköinen perhekeskus -hankkeesta >

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *