Hyppää sisältöön
Konfliktien jäljillä työyhteisössä

Konfliktit ovat luonnollinen osa jokaisen työyhteisön toimintaa. Konfliktia ei saa nähdä lähtökohtaisesti poikkeustilanteena ja pahana ja pelottavana asiana, joka on lakaistava maton alle. Oikea asenne konflikteja kohtaan muuttaa konfliktit ongelmista..

Tietotulva hallintaan ja hyötykäyttöön

Suomen julkishallinto tuottaa joka vuosi valtavan määrä dataa, jota voidaan käyttää oman toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen sekä myös hallinnon avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen. Julkisen sektorin tuottama tieto tulisi olla mahdollisimman..

Julkisten hankintojen ohjaamisen kehittäminen pienentäisi ympäristövaikutuksia

Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelmassa ympäristö- ja talousnäkökulmat ovat paitsi keskeisiä, myös tiivisti sidoksissa toisiinsa. Julkisten hankintojen säänteleminen on tästä hyvä esimerkki: oikeanlaisella ohjauksella hankinnoilla on usein saavutettavissa sekä huomattavia..

Lintu lumihangessa
Yliarvioitujen odotusten kupla ja näkemysten tyhjiö

Professori Osmo A. Wiio kirjasi jo kauan sitten tulevaisuutta koskeviin lakeihinsa, että lähitulevaisuus yliarvioidaan ja kaukainen tulevaisuus aliarvioidaan. Wiion maineikkaat lait käsittelevät viestintää ja teknologian kehitystä tulevaisuudessa. Huumorin sävyttämät lait..

Kuvassa ihmisiä työskentelemässä
Työn jatkuva parantaminen osaksi valtiohallintoa

Kaiku-kehittäjien yhteistyöryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla. Valitsimme vuoden teemaksi ”parempi työelämä yhdessä oppien” ja pohdimme sitä, miten kehittämistä voi tuoda lähemmäksi jokapäiväistä tekemistä ja osaksi kaikkien työtä. Erityisesti lean-metodien..

Julkisia hankintoja tulee johtaa tietoon perustuen

Hankintojen merkitys julkisten organisaatioiden strategian toteuttamisessa ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aikaansaamisessa ymmärretään yhä paremmin. Ymmärrystä lisäävät muun muassa uutisoinnit julkisista hankinnoista. Yksinkertaisimmillaan kiinnostus kohdistuu siihen, miten verorahoja on käytetty ja kuinka..