Hyppää sisältöön

Artikkelit - Page 37 of 38 - Valtiolla.fi

Artikkelit

Työajankohdennustiedon laadun analysointi  – case Rise

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Rikosseuraamuslaitos halusi parantaa työajan kohdentamisen laatua ja kehittää raportointia. Selvitettiin..

Jyri vastusti toimitilamuutosta kunnes huomasi olevansa väärässä

Kun työsuojelutarkastaja ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojeluvaltuutettu Jyri Saarikoski kuuli, että perinteiset työtilat saneerataan..

Toimitilojen käyttöasteen analysointi – case Luke

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Haluttiin selvittää etätyön ja työmatkojen vaikutusta toimitilojen käyttöasteeseen. Kohteena monitilaympäristö..

Toimintaympäristön muutosten ennakoinnin kehittäminen – Case Verohallinto

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Haluttiin systematisoida ja laajentaa toimintaympäristön seurantaa. Haluttiin luoda menettelytapa muutosten..

Yhteistyössä paikkatietoja päätöksenteon tueksi – Case Oskari.org

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Eri organisaatioiden avoimia, rajapinnoilta luettavia paikkatietoja halutaan julkaista ja hyödyntää..

Talvinen maisema
Asiallista vai epäasiallista työpuhetta – miten sen tunnistaa?

Kun ehkäistään ja tunnistetaan epäasiallista käytöstä, huomio kannattaa kiinnittää viestintään, kieleen ja kielenkäyttöön. Työsuojelun ja..

Vesitalous- ja ympäristölupien kysynnän ennakointi – case Aluehallintovirastot

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Tarve mallintaa ennakoiden lupapalvelun tuottoja, kustannuksia ja kysyntää Lupatyyppitasoa tarkempaa..

Hankintatoimen kehittäminen – Case STUK

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? Haluttiin vahvistaa hankintatoimen ohjausta sekä selventää hankintatoimen vastuita. Haluttiin kehittää..