Datalähtöiset organisaatiot saavuttavat toiminnalleen asettamansa tavoitteet

Datalähtöiset organisaatiot saavuttavat tai jopa ylittävät toiminnalleen asettamansa tavoitteet. Tämä selviää Deloitten ja Valtiokonttorin toteuttamasta tiedolla johtamisen tutkimuksesta.

Tiedolla johtaminen − viisi vinkkiä onnistuneeseen datan hyödyntämiseen

Päätöksenteko on tuskin koskaan ainoastaan dataan pohjautuvaa, mukana on myös intuitiota ja elämänkokemusta. Dataan ja analytiikkaan panostetaan enemmän kuin koskaan − miten varmistetaan, että panostuksista saadaan hyötyä? Jos analytiikka sivuutetaan päätöksenteossa, on sen kehittämiseen käytetyt panostukset valuneet hukkaan.

Esittelimme kyselytutkimuksen tulokset webinaarissa, jossa kysyimme panelisteilta vinkit tiedolla johtamisen kehittämisen matkalle. Tässä niistä keskeisimmät:

Luo tiedolla johtamisen strategia, joka tukee toiminnan tavoitteita

Olli Ahonen.

Tietokiri-hankkeen omistaja Olli Ahonen työskentelee Valtiokonttorissa tietojohtamisen palveluiden apulaisjohtajana.

Monilla organisaatioilla on datastrategia, joka itse asiassa onkin kuvaus nykytilanteesta ja sisältää vain ylevän vision tulevaisuudesta. Datastrategian tulisi kertoa millä askelilla toiminnan tarpeista johdettua tiedolla johtamisen visio tavoitetaan. Strategian toteuttaminen edellyttää, että organisaatio – ja erityisesti sen johto – on sitoutunut sen toteuttamiseen. Useissa

 organisaatioissa on lisäksi nimitetty tiedolla johtamisen päällikkö tai johtaja, jonka vastuulla on strategian toimeenpano ja raportointi johtoryhmälle.

Keskity ratkaisemaan toiminnan/liiketoiminnan ongelmia

Jaakko Mattila.

Jaakko Mattila työskentelee Deloittella johtavana konsulttina.

Tiedolla johtamisen haasteena on usein datalähtöisen päätöksentekokulttuurin juurruttaminen

 organisaatioon. Tehokkainta on keskittyä ratkaisemaan organisaation menestyksen kannalta ratkaisevia ongelmia tiedolla johtamisen keinoin. Tällöin analytiikasta tulee osa päätöksentekoprosessia. Ratkaisemalla strategisia ongelmia osallistetaan samalla keskeiset sisäiset asiakkaat tiedolla johtamisen kehittämiseen.

Tunnista matalalla roikkuvat hedelmät

Organisaation kypsyyttä ja ihmisten sitoutumista kasvattavat onnistumisen tunteet ja tekoälyn hyötyjen konkretisointi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kehittämisen vauhti tuppaa paranemaan, kun pyrähdykset ovat sopivan pituisia. Esimerkit ja kokemukset onnistuneista tekoälyprojekteista auttavat ihmisiä hahmottamaan teknologian suomia mahdollisuuksia. Myös organisaatioiden johto on tyytyväinen, kun investoinnit alkavat tuottaa hyötyä aikaisessa vaiheessa.

Ole realisti

Harva organisaatio pystyy ottamaan isoja harppauksia kerralla. Vahvista ihmisten motivaatiota ja sitoutuneisuutta tuottamalla hyötyjä aikaisessa vaiheessa ja usein. Datakulttuurin juurruttaminen tapahtuu asteittain, joten ota huomioon uusien toimintatapojen jalkauttamiseen kuluva aika.

Kasvata organisaation tiedolla johtamisen kyvykkyyttä

Useissa organisaatioissa on huippuosaajia, joilla on kyky ja kokemus toteuttaa vaikuttavia raportointi- ja analytiikkaratkaisuja. Varmista, että organisaatiossa tiedolla johtamista kehitetään kohti yhteisiä tavoitteita. Näin toimintatavat ja ratkaisut eivät jää irrallisiksi vaan että niistä tulee osa organisaation yhteistä osaamista.

Miltä hyvä näyttää?

Tiedolla johtaminen vaatii organisaatioilta sen strategiaan sopivan ja sitä tukevan toimintamallin, taitavia työntekijöitä ja systemaattista johtajuutta. Selkeä tiedolla johtamisen visio auttaa organisaatioita yhtenäistämään toimintansa kohti strategisia tavoitteita ja investoimaan tarvittavaan osaamiseen.

Onnistuminen edellyttää yhtä lailla ajattelutapojen ja toimintakulttuurin uudistamista kuin kyvykkyyksien ja teknologioidenkin kehittämistä ja hyödyntämisen laajentamista. Haasteet ovat samat tavoiteltiin sitten parempaa liiketaloudellista voittoa tai yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tiedolla johtamisesta on joka tapauksessa tullut osa päättäjien arkea. Menestyksekäs datalähtöinen toiminta vaatii organisaatioilta paljon yhteistyötä. Tähän kuitenkin kannattaa panostaa. Selvityksemme mukaan datalähtöinen päätöksenteko tukee vahvasti organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista.

Jaakko Mattila.

Kirjoittaja

Jaakko Mattila

Johtava konsultti, Deloitte

Olli Ahonen.

Kirjoittaja

Olli Ahonen

Apulaisjohtaja, Valtiokonttori

Vastaa

Pakolliset kentät on merkitty *