Case: Valtion tulostietojen Power BI -visualisointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Tavoitteena oli visualisoida tulostietojärjestelmän tavoite-, toteuma- sekä käyttöastetietoja. Valtion tulostietojärjestelmä sisältää valtion virastojen ja laitosten sekä ministeriöiden tulostavoitteet ja niiden toteumat. Järjestelmä toimii tulostavoite- ja toteumatietojen valmistelu- ja suunnitteluvälineenä.

Mitä tehtiin?

 • Data haettiin Power BI:hin Netran tulostietojärjestelmän tietokannasta ja visualisoitiin interaktiiviseksi Power BI -visualisoinniksi.
 • Datasta laskettiin tulostietojen kirjausaste, joka kertoo kuinka suuri osa virastoista on kunakin vuonna tuonut tietoja tulostietojärjestelmään.
 • Raporttiin visualisoitiin tulostietojen kirjaustilanne ja tulostavoitteiden lukumäärät hallinnonaloittain ja virastoittain, sekä tavoitteet tulosalueittain.
 • Mittaritiedoista luotiin taulukko, jossa voi tarkastella kunkin tulosohjatun viraston mittaritietoja (tavoite ja toteuma) eri vuosina kussakin pääluokassa:
  • Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • Toiminnallinen tehokkuus
  • Tuotokset ja laadunhallinta
  • Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
 • Tulostietojärjestelmän tietoihin liitettiin myös euromääräistä dataa Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeista, joita voi tarkastella välilehdellä ”Hallitusohjelman kärkihankkeet 2015–2019”.

Tulokset?

 • Power BI -visualisointi mahdollistaa tulostietojärjestelmän tietojen tarkastelun hallinnonala- ja kirjanpitoyksikkötasolla. Pääset porautumaan kirjanpitoyksikkötasolle tilastojen oikean yläkulman ikonivalikosta (nuoli alaspäin) ja klikkaamalla hallinnonalaa.
 • Osa virastoista ei ole tuonut tietoja Netran tulostietojärjestelmään, mistä johtuen esimerkiksi oikeusministeriön ja ulkoministeriön hallinnonalojen osalta tiedot ovat puutteellisia.
 • Myös järjestelmään kirjattu data on osittain puutteellista, sillä esimerkiksi osaan mittaritiedoista on kirjattu vain joko tavoite tai toteuma.

Pääset tarkastelemaan visualisointia tästä linkistä.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri