Case: Valtion maksullisen toiminnan selvitys 2017

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

  • Tavoitteena oli laatia selvitys valtion maksullisesta toiminnasta vuonna 2017. Selvityksen laatiminen kuuluu Valtiokonttorin vuosittaisiin tehtäviin.
  • Maksullisen toiminnan selvityksen tuli tarkastella maksullista toimintaa kirjanpitoyksiköittäin, hallinnonaloittain ja koko valtion tasolla. Ajallinen kehitys tuli myös huomioida.
  • Selvitys tuo edellytyksiä maksuperustelain seurantatehtävän toteutumiselle.

Mitä tehtiin?

  • Kirjanpitoyksiköiden maksullisen toiminnan tietolähteenä käytimme yksiköiden tilinpäätöksiä vuodelta 2017. Otimme selvitykseen mukaan ne kirjanpitoyksiköt, joiden maksullinen toiminta oli vähintään 1 milj. euroa.
  • Analysoimme kirjanpitoyksikkö, hallinnonala ja koko valtion tasolla maksullisen toiminnan ajallista muutosta.
  • Visualisoimme tietoja sekä selvityksessä että interaktiivisessa PowerBI-esityksessä.

Tulokset

  • Koko valtion maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus vuonna 2017 (2016) oli 74 % (73 %).
  • Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus oli 98 % (96 %), markkinasuoritteiden 102 % (103 %) ja erityislakien perusteella hinnoiteltujen suoritteiden 42 % (43 %).
  • Tarkemmin tuloksia on esitelty kirjallisessa selvityksessä.

Tutustu selvitykseen

Katso vuoden 2018 päivitetty Power BI -raportti 

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri