Case: Talous- ja henkilöstöhallinnon tuottavuusseurannan Power BI -työkalu

HUOM! Uusin tuottavuusseuranta löytyy täältä.

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Tuottavuusseuranta on oleellinen osa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja toimintatapojen arvioinnissa ja kehittämisessä.
 • Valtiokonttori seuraa talous- ja henkilöstöhallinnon työpanoksen kehittymistä Kiekun konserniraportointia ja seurantamallia hyödyntäen.

Taloushallinnon seurantakohteita ovat:

 • Tulojen käsittely
 • Menojen käsittely
 • Kirjanpito
 • Toiminnan ja talouden suunnittelu
 • Muut taloushallinnon tehtävät

Henkilöstöhallinnon seurantakohteita ovat:

 • Henkilöstön kehittäminen
 • Palkan- ja palkkionlaskenta
 • Palvelussuhteen hallinta
 • Työaikojen hallinta
 • Rekrytointi ja yleisperehdytys
 • Muut henkilöstöhallinnon tehtävät
 • Palkkausjärjestelmän ylläpitäminen ja kehittäminen
 • Matkahallinto
 • Matka- ja kululaskujen käsittely

Tuottavuusseurannassa seurantakohteiden tapahtumamääriä (esim. menojen käsittelyssä ostolaskujen määrät) yhdistetään toteutuneisiin työaikatietoihin, jolloin on mahdollista tarkastella ja vertailla tapahtumien määriä suhteessa tehtyyn henkilötyöpanokseen. Tätä vertailulukua voidaan tarkastella vuosittain, hallinnonaloittain ja kirjanpitoyksiköittäin. Lisäksi seurataan talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaistyömäärän suhdetta viraston kokonaistyömäärään.

Tuottavuusseurannan Power BI -työkalu pyrkii vastaamaan tämän rikkaan datan monipuoliseen raportointitarpeeseen.

Mitä tehtiin?

 • Osa kirjanpitoyksiköiden talous- ja henkilöstöhallinnon työstä tehdään Palkeissa, joten HTV-seurannan kannalta oleellista on yhdistää kullekin seurantakohteelle myös Palkeiden virastoille tekemä työ.
 • Yhdistettyihin HTV-datoihin lisättiin tiettyjen seurantakohteiden tapahtumamäärät.
 • Yhdistetyn aineiston avulla laskettiin oleelliset tunnusluvut, jotka raportoitiin interaktiivisella Power BI -raportilla.

Tulokset?

Tuottavuusseurannan Power BI -työkalun pääset tästä linkistä.

Raportissa on kolme välilehteä:

 1. Yhteenveto. Ensimmäisellä välilehdellä voit vertailla talous- ja henkilöstöhallinnon HTV-toteumia hallinnonaloittain ja seurantakohteittain. Osassa kuvioista myös kirjanpitoyksikkötasolle porautuminen on mahdollista (muista valita porautuminen käyttöön kuvion oikeasta yläkulmasta; nuoli alaspäin). Tuottavuuden tunnuslukuja (tapahtumat per HTV) voidaan tarkastella segmenteittäin. Myös Palkeiden työn osuudet eri vertailutiedoissa on raportoitu.
 2. Kirjanpitoyksiköiden tuottavuus. Toisessa välilehdessä pääset vertailemaan haluamiasi kirjanpitoyksiköitä: valitse maksimissaan kolme kirjanpitoyksikköä.
 3. Vaikuttavuusindeksi. Kolmannessa välilehdessä on raportoitu talous- ja henkilöstöhallinnon suhdeluku kirjanpitoyksiköittäin. Voit myös vertailla valitsemiasi kirjanpitoyksiköitä.

Alkuun pääset esimerkiksi valitsemalla toisen välilehden, jossa voit valita oman kirjanpitoyksikkösi.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri