Case: Menetetyn työpanoksen kustannusanalyysi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Menetetty työpanos on työnantajan näkökulmasta kustannus, joka sisältää suorat kustannukset sairaus- ja tapaturmapoissaoloista, työkyvyttömyyseläkkeistä sekä panostukset työterveyshuoltoon.
 • Menetettyyn työpanokseen liittyvät tiedot ovat työnantajavirastoittain hajallaan eri tietolähteissä (esim. Keva, Tahti, Kieku).
 • Menetetyn työpanoksen kustannukset ovat henkilöstöjohtamisen kannalta oleellinen vertailutieto.

Mitä tehtiin?

 • Valtiokonttori keräsi oikeusministeriön (OM) hallinnonalan työnantajavirastojen menetetyn työpanoksen vertailutiedon eri tietolähteistä (Keva, Tahti, Kieku).
 • Tiedoista koostettiin raportti, jossa OM:n hallinnonalan työnantajavirastoja voi vertailla toisiinsa virastotyypeittäin ja vuosittain.
 • Raportissa menetetyn työpanoksen kustannuksia voi tarkastella sekä euromääräisesti että osuutena kunkin viraston palkkakustannuksista.

Tulokset?

 • Menetetyn työpanoksen kustannuksissa on virastotyypeittäin suuria eroja sekä suhteellisesti että absoluuttisesti.
 • Myös virastotyyppien sisällä menetetyn työpanoksen kustannuksissa on ilmeisiä eroja.
 • Erot menetetyn työpanoksen kustannuksissa selittyvät pääasiallisesti sairauspoissaolojen määrillä.

Mitä seuraavaksi?

 • Valtiokonttori tekee OM:n hallinnonalan menetetyn työpanoksen kustannuksista raportin vuosittain.
 • Tekeillä on myös koko valtiokonsernin kattava menetetyn työpanoksen kustannusanalyysi.

 

Haluatko kuulla lisää tai keskustella mahdollisesta yhteistyöstä?
Ota meihin yhteyttä:

 • analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri