Case: Paikkatiedolla parempia päätöksiä -verkkokoulutus

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

 • Paikkatietoteknologia on murroksessa, ja paikkatiedon hyödyntäminen lisääntyy merkittävästi yhteiskunnan eri aloilla. Moni tulevaisuuden teknologinen ratkaisu perustuu paikkatietoon. Paikkatietojen tehokas hyödyntäminen vaatii kuitenkin osaamista myös valtionhallinnossa.
 • Julkishallinto tuottaa valtavasti tietoa, johon liittyy jokin sijainti. Paikkatieto-osaaminen on kuitenkin keskittynyt vain muutamille ammattilaisille, eikä paikkatiedon merkitystä välttämättä tunnisteta vielä niin hyvin yhteiskunnan eri sektoreilla, kuten esimerkiksi sote-alalla.
 • Paikkatiedon hyödyntämisessä piilee myös valtava taloudellinen potentiaali. On arvioitu, että paikkatiedon tuottamasta taloudellisesta hyödystä Suomessa on saavutettu vasta noin viidesosa.
 • Paikkatietojen käytön edistäminen on tärkeää ja se kuuluu myös Maanmittauslaitoksen lakisääteisiin tehtäviin.

Mitä tehtiin?

 • Maanmittauslaitos julkaisi keväällä 2019 Paikkatiedolla parempia päätöksiä -verkkokoulutuksen. Se on ensimmäinen kaikille valtionhallinnossa työskenteleville suunnattu avoin ja maksuton paikkatietokoulutus.
 • Koulutuksen tavoitteena on edistää paikkatietojen hyödyntämistä valtionhallinnon organisaatioissa ja erityisesti päätösten tukena.
 • Koulutus koostuu lyhyistä teksteistä, videoista ja grafiikoista sekä oppimista testaavista tehtävistä. Koulutus sisältää johdannon ja yhteenvedon lisäksi moduuleita, joissa syvennytään paikkatiedon käyttöön esimerkiksi turvallisuuden, hyvinvoinnin, biotalouden ja paremman kaupunkisuunnittelun näkökulmista.
 • Koulutus julkaistiin valtionhallinnon yhteisessä digitaalisessa oppimisympäristössä eOppivassa. Se työstettiin tiiviissä yhteistyössä eOppivan oppimismuotoilun ja tuotannon ammattilaisten kanssa.

Tulokset

 • Koulutus on saavuttanut yhteensä jo yli 700 osallistujaa 51 valtionhallinnon organisaatiosta.
 • Koulutus on saanut myös runsaasti positiivista palautetta, ja erityisesti sen selkeyttä ja kiinnostavaa sisältöä on kehuttu.
 • Koulutuksen myötä valtionhallintoon on syntynyt satoja uusia osaajia, joilla on hallussa perusteet paikkatietojen hyödyntämisestä.

Mitä seuraavaksi?

 • Koulutuksen markkinointia jatketaan edelleen ja sille tavoitellaan uusia kävijöitä. Tavoitteena on, että yhä useammalla valtionhallinnossa olisi valmiudet hyödyntää paikkatietoaineistoja omassa työssään ja päätösten tukena.
 • Koulutuksen kävijämääriä seurataan, kuten myös sitä, mistä organisaatioista kouluttautujat ovat. Datan sekä käyttäjäpalautteen avulla koulutuksen tehokkuutta voidaan arvioida ja parantaa.
 • Koulutusta voidaan myös päivittää tarpeen mukaan ja sen pohjalta on mahdollista kehittää tulevaisuudessa jatkokoulutuksia.

Onko sinulla jo valmiudet paikkatietojen hyötykäyttöön?

Lähde mukaan oppijoiden joukkoon. Koulutus löytyy osoitteesta https://www.eoppiva.fi/koulutukset/paikkatiedolla-parempia-paatoksia/.

Koulutus on avoin ja maksuton kaikille valtionhallinnon työntekijöille. Oppimisympäristöön voit kirjautua Virtu-kirjautumisen kautta tai käyttäjätunnuksella.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri