Case: Htv-kertymän seuranta ja ennakointi

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Henkilöstötarpeiden oikealla kohdentamisella voidaan varmistaa resurssien riittävyys ja toiminnan tehokkuus. Henkilöstötarpeen suunnittelu on kuitenkin yksi haastavimmista henkilöstöhallinnon tehtävistä. Suomen ympäristökeskus (SYKE) halusi ketteröittää henkilöstösuunnittelua ja saada suunnittelun tueksi dataan pohjautuvia ennusteita. SYKE kaipas ymmärrystä käytettävissä olevien resurssien jakautumiseen kokonaistasolla sekä tarkemmin työajan käytön kannalta.

Mitä tehtiin?

Tarvittava tieto oli pitkälti jo valmiina saatavilla Kieku-järjestelmästä. Ensisijainen tavoite oli automatisoinnin avulla tehdä helpoksi nykyistä tietojen käsittelyä ja esittämistä. Htv-kertymän ja niiden kustannusten seurantaa ja ennakointia tehtiin sujuvammaksi luomalla raportti, joka yhdistää kustannukset ja käytettävissä olevat resurssit yhdeksi kokonaisuudeksi.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Raportti vastasi hyvin tarpeeseen saada ymmärrystä resurssien jakautumiseen ja ennakoimiseen. Raportista voi tarkastella nykytilannetta sekä ennakoida käytettävissä olevia resursseja tulevaisuudessa. Niinpä henkilöstöresursseja osataan kohdentaa oikea määrä eri tilanteisiin. Ensisijaisen tavoitteen lisäksi saatiin rakennettua projektisuunnitelmat yhdistävä ratkaisu, jota voidaan hyödyntää työvälineenä projektien seurannassa ja johtamisessa. Saatuja ratkaisuja voidaan vielä kehittää sekä laajentaa yhä useammalle organisaatiotyypille toimivaksi.

Kirjoittaja

#Tietokiri

#Tietokiri